La cultura como factor de innovación económica y social

Informe interessant  elaborat per la Unitat d’Investigació en Economia de la Cultura i Turisme de la Universitat de València (Econcult), sota el títol «La cultura como factor de innovación económica y social»,  sobre la relació entre els sectors culturals i creatius i el creixement econòmic a les regions europees que constitueix el primer volum de la publicació final del projecte europeu Sostenuto. Coordinat per Pau Rausell Köster, la conclusió de l’estudi és contundent: la cultura és un element clau d’innovació econòmica i social i contribueix a la millora de la competitivitat.

El treball es divideix en quatre apartats i analitza els aspectes següents: la centralitat de les activitats culturals i creatives; les relacions entre innovació, creativitat i cultura; la funció de producció i els processos d’innovació de les organitzacions culturals, i les aportacions de les activitats culturals i creatives a la conformació de l’espai socioeconòmic europeu.

Els autors de l’informe fan servir el terme activitats culturals i creatives que engloba no només les desenvolupades en el mercat, sinó també aquelles que realitzen els individus de manera aïllada o en espais de relació social, tant en contextos formals i reglats (el mercat, l’educació o les organitzacions culturals) com en espais informals i poc estructurats. Així mateix, es destaquen els valors i actituds innovadores que emanen del sector cultural i que poden influir en l’espai econòmic, en les institucions i en la societat. Els autors consideren que la funció de les polítiques culturals és generar marcs reguladors i models de governança que permetin a les comunitats incorporar aquestes dinàmiques culturals per al seu desenvolupament i millora. Recorden que l’objectiu principal de les polítiques culturals ha de ser la ciutadania i no la indústria cultural o els creadors.

«Una cuestión que se olvida con bastante frecuencia es que el objetivo de las políticas culturales no es la industria cultural o los creadores, ni siquiera la cultura, sino, como en todas las políticas públicas, la ciudadanía. Los sujetos de la política son los ciudadanos y la salud del sector creativo es un razonable requisito instrumental que no deja de ser un medio.»

També podeu consultar  el segon volum de la publicació final, coordinat per Relais Culture Europe (RCE), que planteja alguns dels desafiaments als que s’enfronten actualmente els països de la Unió Europea en termes de desenvolupament, societat i democràcia. Aquesta publicació, titulada  «Cultura i innovació (ns): Europa vista des del sud», inclou aportacions com la del catedràtic de la Universitat de Rennes 2 Jean-Michel Lucas, que parlar de cultura i desenvolupament sostenible i els valors de l’Agenda 21 de la Cultura, o la contribució de Simona Levi i Jaron Rowan sobre models de negoci innovadors i sostenibles

PDF  La cultura como factor de innovación económica y social. Sostenuto Vol. 1

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris