Culture as a key dimension of sustainability : exploring concepts, themes, and models

Nancy Duxbury,  Eileen Gillette | Creative City Network of Canada 

Aquestes investigadores de la Creative City Network of Canada – organització canadenca de recerca i desenvolupament en polítiques culturals locals – expliquen la introducció i evolució de la dimensió cultural com a element clau en el desenvolupament comunitari sostenible. Les autores argumenten que, tradicionalment, la sostenibilitat s’havia contemplat a escala global i estatal i que ha estat en aquesta última dècada quan ha començat a aplicar-se a les ciutats i a les comunitats. Paral·lelament a aquest gir local, s’ha incorporat la cultura com a element significatiu del desenvolupament comunitari sostenible, quasi sempre lligada a qüestions relacionades amb la sostenibilitat social i el capital comunitari. Duxbury i Gillette afirmen que el desenvolupament comunitari sostenible s’ha enfocat com una manera de millorar el benestar de la comunitat en termes socials, econòmics i mediambientals, amb la incorporació gradual de la cultura com a element fonamental en aquest procés.   

El document s’estructura en tres apartats. En el primer, les autores fan una revisió de la literatura en matèria de cultura i desenvolupament comunitari sostenible i eco-arts. En el segon, exposen quines qüestions i temes principals han protagonitzat els debats sobre aquesta matèria. I en el tercer, es presenten tres models de sostenibilitat que inclouen la cultura com a element significatiu, són els següents: 1) El model de l’australià Jon Hawkes que contempla la cultura com a quart pilar del desenvolupament sostenible; 2) El model del Ministeri de Cultura i Patrimoni de Nova Zelanda, que incorpora la cultura com una de les quatre dimensions del benestar, juntament amb la social, la mediambiental i l’econòmica, i 3) El model desenvolupat pel Centre for Native Policy Research de Vancouver, que es basa també en aquests quatre elements (cultura, medi ambient, economia i societat), per garantir una societat sana, una nació sana i un territori sa. El document inclou també, com a apèndix, una cronologia de la introducció i evolució de la cultura en el desenvolupament comunitari sostenible.

PDF  Culture as a key dimension of sustainability : exploring concepts, themes, and models

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris