Temes

Planificació, gestió i governança

73
Darrera aportació: KULT Comunitat de cultura radical ha publicat Cultura i Llengua #ConversaKULT 27/07/2022 - 12:10

Acció i gestió cultural comunitària

3
Darrera aportació: KULT Comunitat de cultura radical ha publicat Cultura, Patrimoni i Territori #ConversaKULT 27/07/2022 - 10:05

Arts escèniques

44
Darrera aportació: Anna Vilanova ha publicat Jornades Professionals 25a Fira Mediterrània de Manresa 29/09/2022 - 09:47

Arts musicals

30
Darrera aportació: Anna Vilanova ha publicat Jornades Professionals 25a Fira Mediterrània de Manresa 29/09/2022 - 09:47

Arts plàstiques i visuals

47
Darrera aportació: Interacció ha publicat Art (in)útil, sobre com el capitalisme desactiva la cultura 29/07/2022 - 13:00

Associacionisme

2
Darrera aportació: Oriol Cendra Planas ha publicat Migracions, diversitat i cultura popular catalana 14/03/2022 - 18:11

Ciència

26

Crisis i conflictes mundials

5

Cultura a la societat contemporània

303
Darrera aportació: Anna Vilanova ha publicat Jornades Professionals 25a Fira Mediterrània de Manresa 29/09/2022 - 09:47

Cultura popular

16
Darrera aportació: Carme Rodríguez ha publicat Animals culturals: per a una ètica animal a cultura 20/09/2022 - 22:07

Desenvolupament sostenible

47
Darrera aportació: Carme Rodríguez ha publicat Animals culturals: per a una ètica animal a cultura 20/09/2022 - 22:07

Discapacitat

11
Darrera aportació: Interacció ha publicat La memòria de Cardedeu, més accessible amb La Mirada Tàctil 25/07/2022 - 10:00

Diversitat cultural

26
Darrera aportació: Carme Rodríguez ha publicat Animals culturals: per a una ètica animal a cultura 20/09/2022 - 22:07

Drets humans

33
Darrera aportació: Interarts ha publicat La publicació final de Birth Cultures 06/07/2022 - 16:35

Economia de la cultura

144
Darrera aportació: Interacció ha publicat Suport a la implantació del Segell del Patrimoni Europeu 29/07/2022 - 10:30

Educació i Formació

65
Darrera aportació: Interarts ha publicat El Programa ACP-UE Cultura a les JED 13/07/2022 - 11:29

Entorns no Urbans, espais rurals

15

Equipaments culturals

78
Darrera aportació: KULT Comunitat de cultura radical ha publicat Cultura, Patrimoni i Territori #ConversaKULT 27/07/2022 - 10:05

Estadístiques, avaluació i investigació

45

Festivals i fires

24

Finançament privat

3
Darrera aportació: Interacció ha publicat Patrocini i mecenatge com a sortida a les retallades en cultura? 19/01/2022 - 14:00

Finançament públic

36
Darrera aportació: Interacció ha publicat Suport a la implantació del Segell del Patrimoni Europeu 29/07/2022 - 10:30

Gènere

34
Darrera aportació: Interarts ha publicat La publicació final de Birth Cultures 06/07/2022 - 16:35

Gestió cultural

21
Darrera aportació: KULT Comunitat de cultura radical ha publicat Cultura i Llengua #ConversaKULT 27/07/2022 - 12:10

Govern local

164
Darrera aportació: Interacció ha publicat Els meus millors consells, de Cristina Castells i Tort 30/09/2022 - 10:28

Igualtat i Equitat

22
Darrera aportació: Carme Rodríguez ha publicat ANIMALS CULTURALS: PER UNA ÈTICA ANIMAL A CULTURA. 19/09/2022 - 15:25

Indústries creatives i culturals

69

Infància i joventut

21
Darrera aportació: Interarts ha publicat El Programa ACP-UE Cultura a les JED 13/07/2022 - 11:29

Institucions culturals i Infraestructures

197
Darrera aportació: Interacció ha publicat Els meus millors consells, de Cristina Castells i Tort 30/09/2022 - 10:28

Lectura i biblioteques

22
Darrera aportació: Interacció ha publicat Les biblioteques, actors clau en la consecució dels ODS 13/07/2022 - 13:00

Legislació cultural

13

Medi ambient

42

Museus

109
Darrera aportació: Interacció ha publicat La memòria de Cardedeu, més accessible amb La Mirada Tàctil 25/07/2022 - 10:00

Participació cultural

200
Darrera aportació: Carme Rodríguez ha publicat Animals culturals: per a una ètica animal a cultura 20/09/2022 - 22:07

Patrimoni cultural

29
Darrera aportació: Anna Vilanova ha publicat Jornades Professionals 25a Fira Mediterrània de Manresa 29/09/2022 - 09:47

Polítiques culturals

337
Darrera aportació: Interacció ha publicat Els meus millors consells, de Cristina Castells i Tort 30/09/2022 - 10:28

Pràctiques culturals i públics

34
Darrera aportació: Carme Rodríguez ha publicat Animals culturals: per a una ètica animal a cultura 20/09/2022 - 22:07

Professionals, ocupació, legislació laboral

87
Darrera aportació: Interacció ha publicat Població ocupada en el sector cultural. EPA. II/2022 29/07/2022 - 09:52

Regeneració

7

Relacions Internacionals

34
Darrera aportació: Interacció ha publicat Suport a la implantació del Segell del Patrimoni Europeu 29/07/2022 - 10:30

Sectors culturals

334
Darrera aportació: Anna Vilanova ha publicat Jornades Professionals 25a Fira Mediterrània de Manresa 29/09/2022 - 09:47

Tecnologia i digitalització

93

Turisme cultural

9

Valor

43
Darrera aportació: Carme Rodríguez ha publicat Animals culturals: per a una ètica animal a cultura 20/09/2022 - 22:07

Xarxes i Associacions

18
Darrera aportació: Interarts ha publicat Interarts publica la seva Memòria d'Activitats 2021 27/07/2022 - 08:30