Temes

Planificació, gestió i governança

87

Acció i gestió cultural comunitària

17
Darrera aportació: Interacció ha publicat La cultura popular, viva i reflex del carrer 11/07/2024 - 09:01

Arts escèniques

63

Arts musicals

41

Arts plàstiques i visuals

64

Associacionisme

6
Darrera aportació: Interacció ha publicat La cultura popular, viva i reflex del carrer 11/07/2024 - 09:01

Ciència

35

Crisis i conflictes mundials

7
Darrera aportació: Interacció ha publicat Patrimoni cultural i canvi climàtic 18/10/2022 - 10:34

Cultura a la societat contemporània

371
Darrera aportació: Interacció ha publicat La cultura popular, viva i reflex del carrer 11/07/2024 - 09:01

Cultura popular

22
Darrera aportació: Interacció ha publicat La cultura popular, viva i reflex del carrer 11/07/2024 - 09:01

Desenvolupament sostenible

53

Discapacitat

15

Diversitat cultural

29
Darrera aportació: Interacció ha publicat La cultura popular, viva i reflex del carrer 11/07/2024 - 09:01

Drets humans

44

Economia de la cultura

176

Educació i Formació

82

Entorns no Urbans, espais rurals

18

Equipaments culturals

94
Darrera aportació: Interacció ha publicat Pilar Cuerva, nova directora de l’Arxiu Nacional de Catalunya 02/04/2024 - 16:00

Estadístiques, avaluació i investigació

58
Darrera aportació: Interacció ha publicat El ST mNACTEC genera 3 € per cada euro públic invertit 02/04/2024 - 12:20

Festivals i fires

38

Finançament privat

4
Darrera aportació: Emiliano Pardo Céspedes ha publicat La Casa del Bosc 29/11/2023 - 17:00

Finançament públic

47

Gènere

38
Darrera aportació: Interacció ha publicat La cultura popular, viva i reflex del carrer 11/07/2024 - 09:01

Gestió cultural

30

Govern local

196
Darrera aportació: Interacció ha publicat Els meus millors consells, de Francesc Frigola 15/05/2024 - 13:00

Igualtat i Equitat

30
Darrera aportació: Interacció ha publicat La cultura popular, viva i reflex del carrer 11/07/2024 - 09:01

Indústries creatives i culturals

75
Darrera aportació: Interacció ha publicat Estadística i comptes de les empreses culturals. 2021 15/12/2023 - 15:00

Infància i joventut

38
Darrera aportació: Interacció ha publicat Els meus millors consells, de Martí Rossell Pelfort 22/03/2024 - 12:00

Institucions culturals i Infraestructures

242
Darrera aportació: Interacció ha publicat Els meus millors consells, d'Anna Cerdà Callís 04/07/2024 - 12:27

Lectura i biblioteques

33

Legislació cultural

18

Medi ambient

49
Darrera aportació: Emiliano Pardo Céspedes ha publicat La Casa del Bosc 29/11/2023 - 17:00

Museus

122

Participació cultural

282
Darrera aportació: Interacció ha publicat La cultura popular, viva i reflex del carrer 11/07/2024 - 09:01

Patrimoni cultural

40

Polítiques culturals

397

Pràctiques culturals i públics

56
Darrera aportació: Jordi Lon Quintana ha publicat Com ens associem per fer cultura? 29/05/2024 - 10:00

Professionals, ocupació, legislació laboral

99

Regeneració

8
Darrera aportació: Interacció ha publicat Col·lectiva75. Idees i coordenades per una cultura a Mataró 04/12/2022 - 10:17

Relacions Internacionals

41

Sectors culturals

412
Darrera aportació: Interacció ha publicat La cultura popular, viva i reflex del carrer 11/07/2024 - 09:01

Tecnologia i digitalització

111

Turisme cultural

11

Valor

45

Xarxes i Associacions

23
Darrera aportació: Interacció ha publicat Els joves fan, els joves creen, els joves programen 15/12/2023 - 17:10