Temes

Planificació, gestió i governança

84

Acció i gestió cultural comunitària

15
Darrera aportació: Interacció ha publicat Els meus millors consells, de Joan Gener Barbany 21/02/2024 - 12:45

Arts escèniques

59

Arts musicals

38

Arts plàstiques i visuals

62
Darrera aportació: Interacció ha publicat Art participatiu per revitalitzar el túnel del barri de la Salut 18/01/2024 - 15:35

Associacionisme

4
Darrera aportació: Jordi Lon Quintana ha publicat De Clavé al K-pop. Espai públic i democràcia cultural 07/02/2024 - 09:00

Ciència

32

Crisis i conflictes mundials

7
Darrera aportació: Interacció ha publicat Patrimoni cultural i canvi climàtic 18/10/2022 - 09:34

Cultura a la societat contemporània

358

Cultura popular

20

Desenvolupament sostenible

52

Discapacitat

14

Diversitat cultural

28

Drets humans

41

Economia de la cultura

171

Educació i Formació

82

Entorns no Urbans, espais rurals

18

Equipaments culturals

93

Estadístiques, avaluació i investigació

57

Festivals i fires

35

Finançament privat

4
Darrera aportació: Emiliano Pardo Céspedes ha publicat La Casa del Bosc 29/11/2023 - 16:00

Finançament públic

44

Gènere

37

Gestió cultural

29

Govern local

191

Igualtat i Equitat

29

Indústries creatives i culturals

75
Darrera aportació: Interacció ha publicat Estadística i comptes de les empreses culturals. 2021 15/12/2023 - 14:00

Infància i joventut

37
Darrera aportació: Interacció ha publicat Els meus millors consells, de Mireia Gubianas 18/01/2024 - 09:14

Institucions culturals i Infraestructures

236

Lectura i biblioteques

32

Legislació cultural

17

Medi ambient

49
Darrera aportació: Emiliano Pardo Céspedes ha publicat La Casa del Bosc 29/11/2023 - 16:00

Museus

120

Participació cultural

270

Patrimoni cultural

38

Polítiques culturals

386

Pràctiques culturals i públics

55

Professionals, ocupació, legislació laboral

97

Regeneració

8
Darrera aportació: Interacció ha publicat Col·lectiva75. Idees i coordenades per una cultura a Mataró 04/12/2022 - 09:17

Relacions Internacionals

39

Sectors culturals

399

Tecnologia i digitalització

108

Turisme cultural

11

Valor

45

Xarxes i Associacions

23
Darrera aportació: Interacció ha publicat Els joves fan, els joves creen, els joves programen 15/12/2023 - 16:10