Indústria musical: d’on provenen els ingressos en plena era digital?


The Intellectual Property Office
 

L’era digital ha propiciat el canvi a nou paradigma de consum especialment accentuat en indústries com la musical. Una de les qüestions més controvertides d’aquest espai dominat per l’streaming és la relativa a l’origen dels ingressos dels creadors musicals.

En aquest context, la Intellectual Property Office del govern britànic, de la mà del sector i de l’acadèmia, ha llançat “Music Creators’ Earnings in the Digital Era”, un document que tracta en profunditat certs assumptes – com ara els ingressos derivats dels drets d’autor – per facilitar un debat constructiu i informat sobre els ingressos dels creadors de música. Tot i ser una recerca centrada al Regne Unit, se’n poden treure algunes conclusions relatives al panorama europeu i global de la indústria musical.
 

Ingressos de la indústria musical enregistrada mundial, 2001-2020 (milers de milions de $)

Ingressos de la indústria musical enregistrada mundial, 2001-2020 (milers de milions de $)
 
 

El ràpid creixement de l’streaming "a la carta" en el sector musical ha provocat canvis estructurals en la indústria musical  a tot el món, convertint-se en la principal font d’ingressos de la música enregistrada, deixant enrere el mercat dels suports físics.

Tot i preveure un creixement en els pròxims anys, l’informe recalca que aquests ingressos no han tornat als nivells anteriors a l’era digital i que l’augment d’aquells procedents d’altres drets – com ara la radiodifusió, els concerts en viu o altres llicències – no han compensat els ingressos provinents de la música enregistrada.

El sistema centrat en l’streaming permet a un gran nombre de creadors musicals posar la seva obra a la disposició del públic internacional i obtenir ingressos pels seus enregistraments i composicions d'una forma que no era possible abans de la seva arribada. Segons l’estudi, avui més de la meitat dels músics britànics (52%) solen autoeditar els seus enregistraments, i tan solts el 18% recorre a companyies discogràfiques per a publicar els seus discos, mentre que el 23% afirma que combina totes dues opcions. Això es tradueix, en comparació a l’era predigital, en un mercat laboral molt competitiu, caracteritzar per un nombre creixent de creadors i titulars de drets que competeixen per uns ingressos reduïts.
 

Funció principal i fonts d’ingressos dels músics al Regne Unit

Funció principal i fonts d’ingressos dels músics al Regne Unit
 
 

En aquest context, molts creadors s'enfronten a reptes considerables i se senten cada vegada més obligats a dedicar uns recursos considerables al màrqueting i la promoció i a altres activitats que no estarien vinculades a la creació musical.

Segons l’estudi, els ingressos procedents de la música enregistrada (streaming, descàrregues i vendes físiques) constitueixen només una petita proporció dels ingressos dels creadors musicals al Regne Unit. Els concerts en directe i l'ensenyament són les principals formes en què els creadors musicals obtenen ingressos.

Entre altres aspectes rellevants que analitza l’informe, destaca la concentració de la popularitat d’un petit percentatge dels artistes: l'1% dels artistes més populars acapara el 80% dels streams, i el 10% dels artistes, el 98%. Un mercat dinàmic amb grans reptes per als creadors.
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Hesmondhalgh, D., Osborne, R., Sun, H. i Barr, K. (2021). Music Creators’ Earnings in the Digital Era. The Intellectual Property Office. gov.uk/government

 


 


 

_____________________________________________________________________