Convocatòria de Laboratoris d’Innovació Creativa CREA-CROSS-2022-INNOVLAB


    
Interacció Laboratoris d’innovació creativaCreative Innovation Lab és una convocatòria del Capítol Intersectorial dirigida a dissenyar i provar solucions digitals innovadores amb un impacte a llarg termini en diferents sectors culturals i creatius.

Les actuacions finançables són el desenvolupament d’eines innovadores, models i solucions aplicables en l’àmbit audiovisual, cultural i creatiu. Les activitats tindran com a objectiu donar suport a la competitivitat, el procés d'ecologització, la cooperació, la circulació, la visibilitat, la disponibilitat, la diversitat i/o els públics entre sectors. 
 

S’hi poden presentar organitzacions públiques  i privades  (organitzacions sense ànim de lucre, associacions, organitzacions benèfiques, fundacions, ajuntaments, etc.) en consorcis d’un mínim de tres entitats de com a mínim 2 països diferents participants al Programa d’Europa Creativa.
 

L'any 2022, a més dels objectius i activitats recurrents, l'acció abordarà els temes següents: 
 

  • Ecologització, 

  • Eines educatives innovadores per abordar temes socials rellevants com la desinformació.
     

En particular, els projectes s'han de centrar en:
 

  • Gestió i monetització dels drets, inclosa la transparència i una remuneració justa per als creadors i els artistes.

  • Recull i anàlisi de dades, amb un èmfasi especial en la predicció de la creació de continguts i el desenvolupament de l'audiència.

  • Creació d'eines i continguts educatius innovadors que utilitzin la creativitat i els sectors creatius per abordar qüestions socials com ara la desinformació, les fake news, etc.

  • Ecologitzar la cadena de valor als sectors creatiu i cultural, fomentant la innovació intersectorial, incloses les accions que contribueixen al projecte europeu Bauhaus.


 

Pressupost:  13,64M €  (fins el 60% dels costos elegibles)

Data límit: 07/09/2022 , a les 17:00 hora de Brussel·les. 

 
 
 

Per saber-ne més
 

Convocatòria CREA-CROSS-2022-INNOVLAB

Text de la convocatòria

Pla de treball d’Europa Creativa 


  

Internacional Diba
 

Cerca de socis de la convocatòria
 

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona 

___________________________________________________________________________