La distribució de les arts escèniques: reptes i propostes de futur


ADGAE
 

Els estudis i les mesures de suport a les arts escèniques s’han centrat principalment en la producció i l’exhibició, deixant de banda la distribució. Segons el sector, aquestes carències han provocat que no s’hagi prestat l’atenció necessària a la tasca essencial de les distribuïdores en la cadena de valor de les escèniques.

L’informe “La distribución de las artes escénicas en España: su papel, su valor, sus barreras, sus necesidades. Propuestas”, elaborat per Eva Moraga per a l’Associación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas - ADGAE, té la finalitat d’exposar les condicions estructurals de la professió i posar el focus en la rellevància de la distribució de les arts escèniques i identificar aquelles àrees que necessiten suport per millorar la situació del sector.
 
 

Interaccio Black Sun, guanyadora del Premi de Dansa de l'IT 2021 | institutdelteatre.cat

Black Sun, guanyadora del Premi de Dansa de l'IT 2021 | institutdelteatre.cat
 
 

L’exploració s’ha articulat, essencialment, al voltant de cinc blocs: el paper de la distribució en la cadena de valor de les arts escèniques; les capacitats, competències, formació i experiència dels distribuïdors; les barreres i desafiaments més importants; el sistema públic d’ajuts; i les propostes de millora de les condicions laborals dels professionals de la distribució.

El document es basa en les experiències i reflexions aportades pels membres de l’associació a través d’un qüestionari i en una anàlisi de les polítiques culturals existents als diversos nivells de l’administració en relació amb les mesures de suport a les arts escèniques.

Aquestes aportacions han permès elaborar una aproximació a la definició del perfil òptim dels professionals de la distribució, així com de les fases que haurien de ser prioritàries en la tasca que duen a terme les distribuïdores en el procés entre la concepció d’un espectacle i la seva explotació.
 
 

Interacció Fases del procés des de la concepció del projecte fins a la seva explotació en què hauria d’intervenir un/a distribuïdor/a

Fases del procés des de la concepció del projecte fins a la seva explotació en què hauria d’intervenir un/a distribuïdor/a
 
 

D’altra banda, l’informe recull una sèrie de barreres i reptes identificats per les distribuïdores en relació amb les companyies d’arts escèniques, amb els programadors i amb les polítiques culturals. La manca de coneixement de les companyies en matèria de màrqueting i venda d’espectacles, les dificultats per mantenir una comunicació fluïda amb els programadors o l’escassesa de suport públic a la distribució són alguns dels obstacles més destacats.

En aquesta línia, les propostes per millorar la situació de les distribuïdores cerquen el reconeixement de la professió, afavorir la distribució en l’àmbit estatal i internacional o avançar cap a la professionalització dels professionals del sector. Més enllà de la demanda de programes d’ajuts específics per a la distribució, l’estudi reclama l’aprovació d’una llei específica per a les arts escèniques, en la qual es reconegui el seu paper rellevant en la cadena de valor.


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Moraga, E. (2021). La distribución de las artes escénicas en España: su papel, su valor, sus barreras, sus necesidades. Propuestas. ADGAE. adgae.org

   


 


 

_____________________________________________________________________