Pla d’accés al mercat laboral de les professions artístiques


 Martínez Roger, Á | Fundación Alternativas
  

Tenim un excedent d’artistes? Els centres d’educació artística superior estan fent créixer el nombre d’artistes diplomats que es llancen a la cerca d’oportunitats en un món laboral amb una oferta més aviat minsa a l’estat espanyol i que, en molts casos, els aboca a marxar a l’estranger. Quines polítiques públiques existeixen per acompanyar aquesta inserció laboral? Quins canvis hi calen per donar solució a aquesta situació?

La Fundación Alternativas apunta, a l’informe “Plan de acceso al mercado laboral en las profesiones artísticas”, a la manca de coordinació entre les polítiques educatives i culturals com a principal motiu que explicaria aquesta situació. L’autor, Àngel Martínez Roger, se centra fonamentalment en l’ecosistema educatiu existent a la Comunitat de Madrid per fer una lectura d’abast estatal; la “singularitat” de la capital com a seu d’institucions estatals, autonòmiques i municipals evidenciaria el centralisme de la política educativa estatal.
 

Interacció Escola superior d’art dramàtic RESAD

Escola superior d’art dramàtic RESAD | resad.es
 

L’informe repassa de forma transversal aspectes, com ara, la rendibilitat econòmica de la formació dels artistes, el desenvolupament d’un Estatut de l’Artista o l’actualització i el desplegament adient per a la cultura de la Llei de mecenatge.

Els tres blocs centrals de l’estudi estan dedicats, en primer lloc, a mapar la titularitat i el funcionament dels centres públics de formació de les diferents disciplines artístiques existents a Madrid; en segon lloc, a analitzar les polítiques i estratègies destinades a l’ocupació cultural (serveis del Ministeri de Cultura, programes de col·laboració interinstitucional, etc.) i, finalment, s’hi llancen una sèrie de propostes concretes per millorar l’accés dels graduats en arts al mercat laboral.

A tall de conclusió, l’autor afirma que la voluntat política ha d’anar acompanyada d’una acció de govern adient i apunta a l’Estat com a responsable, a través de les diverses administracions públiques, de crear un entramat d’institucions finançades públicament que no es nodreixen de la producció artística que emana dels centres d’ensenyament públics.

Entre les mesures concretes proposades al text, hi trobem apostar pels vivers d’empreses i residències artístiques, generar nous públics infantils i juvenils amb la mirada al futur, establir xarxes de cooperació i col·laboració o atreure el talent de forma descentralitzada implicant els actors locals i territorials per impulsar espais “a la perifèria”. I si tinguéssim un MIR per a artistes?
 

Webinar “Trabajar en cultura. El acceso laboral de las profesiones artísticas” de la Fundación Alternativas


 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Martínez Roger, Á. (2022). Plan de acceso al mercado laboral en las profesiones artísticas. Fundación Alternativas. fundacionalternativas.org

 


 


 

_____________________________________________________________________