La percepció i l’impacte cultural, cada cop més present

Arts Council England, Culture Counts, Counting What Counts Ltd

Impact & Insight és una plataforma digital fruit de la col·laboració entre l’Arts Council England, el Culture Counts i Counting What Counts que té com a finalitat principal ajudar a les organitzacions artístiques i culturals finançades per l’Art Council a avaluar l’impacte que provoquen a les seves audiències seguint unes matrius comunes que permetin construir una comprensió compartida del valor de les experiències culturals del territori.
 

     

      Per tal d’acomplir aquest propòsit, Impact & Insight tracta de fer front als següents reptes:

  • Mesurar els resultats artístics, socials i econòmics més significatius i formats per les organitzacions artístiques i culturals
  • Construir dades sectorials sobre l’impacte de les arts i la cultura finançades i formades per les organitzacions artístiques i culturals
  • Donar veu al públic en els debats sobre el valor i l’impacte de les arts i la cultura
  • Enfortir la revisió igualitària en el sector de les arts i la cultura
  • Enfortir l’avaluació de capacitats i competència
  • Fomentar la col·laboració intersectorial en la recopilació, interpretació i ús de dades.
     

La plataforma digital disposa d’un Blog en el qual es recullen notícies d’actualitat en relació amb les organitzacions que han realitzat estudis de cas o estratègies de desenvolupament o que, fins i tot, han experimentat amb tecnologies emergents
 

A banda d’aquests continguts d’actualitat en matèria d’avaluació i dades culturals, s’ofereixen als usuaris tota una sèrie de recursos:
 

Un ampli llistat de materials de suport que inclou guies d’avaluació, models d’enquestes, manuals i informes entre molts altres. 

Estudis de cas on es detallen les experiències dels usuaris que han utilitzat la plataforma Culture Counts per a l’avaluació de la  seva tasca.
Informes que detallen el procés i resultats de The Quality Metrics National Test, el mètode precursor a Impact & Insight,
Una eina complementària a Impact & Insight que també utilitzen algunes organitzacions per recopilar dades sobre els públics. 

És innegable la importància de la gestió de les dades per tal d’apreciar-ne la percepció i el seu degut impacte. El sector cultural comença a ser-ne conscient, i per això des de l’Art Council of England es dedica una inversió tan gran al projecte Impact & Insight. 
 

Dels projectes d’Anglaterra dedicats a la gestió i anàlisi de dades en el sector cultural, el recurs Impact & Insight és dels més rellevants segons l’estudi A possible teleology of cultural sector data in England. D’aquest estudi també se n’extreu una conclusió rellevant, i és que malgrat l’avenç viscut en relació a la gestió de dades culturals i la creixent importància de recursos com ara Impact & Insight, la vinculació posterior amb polítiques culturals concretes per tal de millorar els resultats és qüestionable. Ben mirat, l’ús de les dades i el seu anàlisi és una temàtica encara amb moltes incògnites i de llarg recorregut per explorar. 

Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris