El valor educatiu dels museus en la societat actual

Network of European Museum Organisations (NEMO)

Document que recull les aportacions a la última conferència anual de la xarxa de museus NEMO. Les ponències conviden a revisar el concepte de valor educatiu dels museus i remarquen el gran potencial i el paper crucial de les institucions museístiques com a entorns d’aprenentatge per formar ciutadans més responsables i contribuir a una societat més inclusiva i informada.

Els ponents remarquen que els museus han de tenir un paper més prominent a la societat actual com a espais d’inclusió que fomentin el diàleg intercultural, la tolerància, el compromís dels públics, la participació ciutadana, l’apoderament comunitari i que estimulin la creativitat i la innovació. Per tant, les accions dels museus no es poden limitar a difondre les col·leccions. I recorden també que aquests objectius tan ambiciosos requereixen professionals formats de manera adequada. Així com equips educatius que integrin professionals de procedències diverses i que siguin reflex de totes les comunitats que conviuen actualment a Europa.

NEMO insta als polítics europeus i nacionals que entenguin el paper que poden jugar els museus com a espais per a l’aprenentatge i la cohesió social. I reclama que els dotin dels recursos necessaris. Convida també a la resta d’institucions educatives a que contemplin els museus com els seus col·laboradors naturals.

Les ponències aporten una mirada al desenvolupament de l’educació en els museus i posen l’èmfasi en les aproximacions centrades en els visitants i en una àmplia diversificació d’audiències a través d’exemples de països amb tradicions educatives diferents com la República Txeca, els països nòrdics i bàltics, Polònia o Portugal. També s’hi expliquen perspectives i experiències iberoamericanes i asiàtiques.


 

PDF Revisiting the educational value of museums: connecting to audiences


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris