La percepció i l’impacte cultural, cada cop més present