Un repàs a la literatura sobre el valor i els impactes de les experiències artístiques i culturals

John D. Carnwath, Alan S. Brown ׀ Arts Council England, WolfBrown

Informe que revisa la bibliografia existent sobre el valor i els impactes de les experiències i pràctiques artístiques culturals. L’estudi es centra en la recerca acadèmica i en documents polítics i estratègics publicats al llarg dels darrers vint anys. Proporciona una panoràmica dels coneixements, marcs teòrics i aproximacions metodològiques emprats per investigar com les experiències artístiques influeixen en les persones. També s’hi fa referència al valor i a la qualitat des de la perspectiva de les organitzacions i es pregunta com són les organitzacions que aconsegueixen que la gent tingui experiències impactants i com pot avaluar la qualitat de les organitzacions culturals.

Els autors suggereixen que seria interessant considerar també altres materials no escrits en anglès ni produïts en països occidentals. Es plantegen també si el debat actual sobre el valor cultural no és massa estret donada la preponderància de les conceptualitzacions i les anàlisis anglosaxones del concepte. Tenint en compte que l’informe revisa literatura publicada al Regne Unit, Austràlia i Amèrica, i que el món occidental veu l’art i la cultura com un bé universal, Carnwath i Brown es plantegen si una aproximació no occidental a aquestes qüestions no haurien suposat un replantejament de la definició d’art i cultura.

Aquesta és la última publicació d’una llarga línia de treball sobre el valor i l’impacte de la cultura desenvolupada per l’Arts Council of England (ACE) i Department for Culture, Media and Sport (DCMS) del Regne Unit. L’informe argumenta que hi ha tres maneres de considerar l’impacte de l’experiència en les arts: l’impacte en les persones; el valor de les organitzacions artístiques per a la societat i la capacitat de les organitzacions artístiques per a crear experiències ‘impactants’.

Algunes de les qüestions clau que es plantegen en l’informe són la relació entre les formes més tradicionals de recerca i les noves metodologies en matèria de màrqueting i recol·lecció de dades. Carnwath i Brown reconeixen la utilitat dels estudis de màrqueting perquè, segons ells, aporten informacions molt útils sobre el comportament de les persones i la societat, però insisteixen en què qualsevol forma de mesura o recol·lecció de dades ha de basar-se d’alguna en un punt de partida o fonament teòric.

Els autors destaquen també la necessitat d’elaborar estudis més amplis i transversals en un àrea, segons ells, encara poc investigada. Assenyalen també que en aquesta època de crisi econòmica i restriccions pressupostàries cal tenir una idea més precisa del que ha suposat la contribució històrica de la cultura. Així mateix, insta a l’ACE i al DCMS a exercir el seu lideratge de cara a establir uns marcs clars, adaptats a les necessitats de la societat actual i que responguin al reptes que planteja el repartiment de fons públics en el moment actual i en un futur pròxim.

PDF Understanding the value and impacts of cultural experiences

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris