Pla d'usos del Centre Cívic Can Mallol de la Torre d’Arenys de Munt


Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC)Diputació de Barcelona
 

Arenys de Munt compta a partir d’ara amb el pla d'usos del nou Centre Cívic Can Mallol de la Torre, ubicat en una antiga fàbrica, les obres d’adequació de la qual, està previst que acabin en 2021. El projecte d’aquest centre cívic va néixer arran de les necessitats detectades en 2016 al Pla d’Equipaments Culturals del municipi elaborat pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC), qui signa ara aquest document en col·laboració amb l’ajuntament.

L’objectiu d’aquest pla és afavorir les dinàmiques culturals i artístiques d’Arenys de Munt, convertint el nou centre cívic en un referent per a la població, les entitats i artistes locals i pal·liar, així, les deficiències detectades amb anterioritat. Aquest estudi s’emmarca en la vocació d’assistència als municipis i acompanyament en l’àmbit de les polítiques culturals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.
 
 

Arenys de Munt. arenysdemunt.cat

Arenys de Munt. arenysdemunt.cat
 
 

El document s’estructura en tres parts: un diagnòstic general del municipi i la seva realitat cultural, el projecte del centre cívic i el seu pla d’usos i de gestió. El primer bloc, el diagnòstic de situació, recull les dades sociodemogràfiques i el mapatge d’espais i organitzacions culturals del municipi, elements essencials per al desenvolupament d’aquest pla d’usos.

Amb l’objectiu de concretar les necessitats actuals de la població i les entitats culturals, aquest diagnòstic actualitza les dades del pla d’equipaments de 2016, que plantejava remodelacions en diversos equipaments culturals d’Arenys de Munt per adaptar-se als estàndards establerts pel Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat), entre els quals s’identificava la reconversió de l’hotel d’entitats en el nou centre cívic Can Mallol de la Torre.
 
 

Conclusions del Pla d’Equipaments Culturals d’Arenys de Munt (2016)

Conclusions del Pla d’Equipaments Culturals d’Arenys de Munt (2016)
 
 

El segon bloc, dedicat al projecte del centre cívic, analitza el projecte d’adequació i reforma de l’edifici en línia amb la identificació dels possibles usos de l’equipament que s’identifiquen al següent apartat. El pla d’usos i de gestió de l’equipament, per tant, se centra a proposar una estructura d’organització – a partir d’un model de gestió directa –, a concretar els usos dels espais i els criteris de programació i presenta una aproximació a la valoració econòmica dels seus costos.

Els principals objectius del centre cívic són contribuir, des de les seves dimensions cultural i social, al desenvolupament cultural de la població i fomentar la cohesió social entre la ciutadania d’Arenys de Munt, i especialment dels veïns i veïnes del barri.
 
 

Funcions del centre cívic

Funcions del centre cívic
 
 

El pla detalla de forma concreta les funcions lligades a les diverses línies d’acció del centre cívic: formació cívica i artística, creació, difusió i divulgació, suport a les entitats i als agents socioculturals i recepció i trobada, així com l’assignació d’espais a cada tipologia d’activitat en l’equipament. Així mateix, el centre cívic serà la seu de l’Aula de Música, actualment dispersa en diversos espais al municipi, i es preveu que el Casal de Joves, el Centre de Formació d’Adults i el Servei Local d’Ocupació també es traslladin a l’edifici.

Els plans d’usos d’equipaments culturals són estudis específics d’equipaments culturals, eminentment tècnics, que detecten les seves mancances i oportunitats i contribueixen a establir un model de gestió més adient i propostes a curt, mitjà i llarg termini, per optimitzar el seu ús.


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Rodríguez Rodrigo, C.  i  Centre d’Estudis i Recursos Culturals (coord.). (2021). Pla d'usos del Centre Cívic Can Mallol de la Torre. Arenys de Munt. Diputació de Barcelona. Ajuntament Arenys de Munt


 

_____________________________________________________________________