Nous estudis sobre polítiques culturals a Vilassar de Dalt i Gelida

Vilassar de Dalt i Gelida ja disposen d’un nou instrument per a la millora de les seves polítiques culturals.

El Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) ha elaborat dos estudis -el Pla d’acció cultural de Vilassar de Dalt i el Pla d’equipaments culturals de Gelida- que s’emmarquen en la vocació d’assistència i cooperació tècnica que la Diputació de Barcelona presta als municipis i consells comarcals de la demarcació de Barcelona.

Ambdós estudis defineixen una estratègia que planteja un escenari ple d’incerteses provocades per la irrupció de la pandèmia de la COVID-19. Fet que sens dubte ens ha portat una situació crítica, complexa i desconeguda, a la qual haurà de fer front la gestió municipal, però en estreta col·laboració i coordinació amb institucions, col·lectius, entitats i particulars. I sempre amb l’objectiu d’aconseguir mitjançant la planificació estratègica uns serveis públics de qualitat.

El Teatre la Massa  de Vilassar de Dalt

Teatre La Massa de Vilassar de Dalt

   

Pla d’acció cultural de Vilassar de Dalt

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, davant la necessitat d’actualitzar la seva política cultural i donar resposta als reptes actuals, va demanar suport al  per tal d’iniciar un procés de reflexió, participació i definició conjunta de l’estratègia cultural a desenvolupar.

Aquest municipi de la comarca del Maresme té una gran riquesa cultural que s’expressa, principalment, en una xarxa àmplia i diversa d’equipaments culturals i en un dinamisme associatiu consolidat. Tanmateix, fins ara no s’havia fet un exercici de planificació de la política cultural municipal.

L’estratègia de l’estudi vol marcar el camí cap a una reordenació i priorització dels recursos culturals existents, dotar la cultura de centralitat i assegurar que els agents culturals del municipi ocupin el lloc que es mereixen.

El treball, que va ser lliurat a l’ajuntament el passat mes juliol, reclama el compromís del conjunt d’agents socials i polítics de Vilassar de Dalt. I per assegurar que l’esperit del pla es mantingui en els propers anys cal destacar que es va aprovar per unanimitat el 25 de juny al Ple de l’Ajuntament. 

Podeu consultar el document a l’enllaç següent

     

9bca14dcf79e993d79b80293367a641f-512x339

Biblioteca Jaume Vila i Pascual de Gelida

Pla d’equipaments culturals de Gelida

L’estudi “Pla d’equipaments culturals de Gelida” es presenta com un instrument indispensable per a la reordenació de les instal·lacions, mitjançant l’anàlisi de les oportunitats i mancances, i, si és necessari, pel disseny de noves. Es tracta d’un document tècnic que contribueix a descriure la realitat cultural del municipi i a establir una sèrie de reflexions i pautes que orientaran les accions. La visió estratègica del pla pot comportar des de la creació d’una xarxa d’equipaments, fins a la definició de programes d’actuació per a l’equilibri urbanístic i territorial, l’enfortiment del teixit social i cultural o la millora del benestar ciutadà.

Aquest municipi de la comarca de l’Alt Penedès disposa de molts equipaments, però els principals no reuneixen les condicions d’espai, accessibilitat o seguretat necessaris. La seva reordenació planteja com a principals reptes de futur: la conservació dels espais patrimonials, l’optimització dels recursos i la consolidació de les dinàmiques culturals existents.

A més, l’estudi planteja àmbits d’actuació com la gestió, governança i programació dels equipaments culturals; la reordenació dels equipaments culturals bàsics (el Centre d’Iniciatives Culturals, el Saló d’espectacles de la Unió del Casal Gelidenc o la Biblioteca Jaume Vila i Pascual); i el rol dels equipaments especialitzats (el Centre Cívic l’Escorxador, el Centre Cultural i l’Arxiu i el Castell).

Per a l’elaboració d’aquest estudi s’ha comptat amb el Consell de Cultura, l’òrgan de participació de la cultura a Gelida, i concretament amb la seva Comissió de Patrimoni i Equipaments Culturals, com també altres entitats, particulars i representants polítics i tècnics.

Podeu consultar el document a l’enllaç següent.

     

****