Estudi sobre el futur teatre municipal de Canet de Mar

En el marc de l'assistència i la cooperació tècnica que la Diputació de Barcelona presta als ajuntaments de la demarcació, l'Àrea de Cultura té com a objectiu donar suport tècnic i aportar visions territorials als municipis en la definició i l'aplicació de polítiques culturals.

El Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) és el servei encarregat de l’assessorament cultural als ajuntaments en el moment d’establir nous processos de dinamització i transformació cultural, socials i econòmics al territori.

Entre d’altres actuacions, s’elaboren estudis específics d’equipaments culturals que detecten les mancances i oportunitats per tal de poder establir propostes a curt, mitjà i llarg termini. L’objectiu és millorar-ne l’ús, la programació i la posició estratègica en el marc general dels equipaments i les actuacions del municipi.
 

Teatre Municipal de Canet de Mar

Teatre Municipal de Canet de Mar
 

N’és un bon exemple el Pla d’usos, de gestió i viabilitat econòmica del futur teatre municipal de Canet de Mar. El document s’impulsa, inicialment, per la represa dels treballs de rehabilitació de l’edifici de l’antic teatre Odèon i s’amplia amb la compra del Centre Parroquial (Centru).

Per aquesta raó, l’Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) i l’Oficina de Difusió Artística (ODA), es planteja la necessitat d’elaborar una proposta que estableixi el marc de funcionament dels dos equipaments de manera coordinada, amb el qual es configuri el programa d’activitats del que s’anomenarà Teatre Municipal de Canet de Mar (TMC).

Per a formular aquesta proposta, l’estudi s’inicia amb l’elaboració d’una anàlisi i diagnosi estratègiques, a partir de les quals s’ha dissenyat un pla d’activitats, una proposta d’organització, un pla de recursos humans i un pressupost ordinari de funcionament anual per tal que, una vegada finalitzin les obres, els espais disposin d’un marc econòmic i de gestió per al desenvolupament de les seves activitats.

L’elaboració del treball ha comptat amb la participació d’entitats culturals i cíviques del municipi, especialment les vinculades als espais escènics objecte del projecte: l’Associació El Centru i l’Associació Cultural Plataforma Odèon (ACPO)


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document a l’enllaç següent.


 

*****