La desigualtat en la participació cultural i l’impacte de la pandèmia


The Audience Agency
 

La participació cultural es caracteritzava per la seva desigualtat ja abans de l’arribada de la pandèmia. Amb el seu impacte, tot apunta que aquesta situació es veurà reforçada, afectant amb major o menor intensitat els diversos col·lectius. L’informe "Inequalities through COVID-19" es fa ressò d’aquests impactes.

Realitzat per The Audience Agency en el marc del programa de recerca del Centre for Cultural Value, el document extreu conclusions a partir d’una enquesta realitzada a la població britànica, en la qual se segmenta la població segons la seva actitud envers la cultura i allò que els agrada veure i fer. L’objectiu de l’estudi és conèixer qui són els més perjudicats per la Covid-19 i com això es relaciona amb les desigualtats existents prèviament en els públics de la cultura.

L’enquesta té en compte factors com la situació professional i el tipus de funcions exercides pels enquestats per observar l’impacte de la Covid en relació amb la disponibilitat de temps lliure i capacitats econòmiques de les persones.
 
 

Participació en activitats culturals dotze mesos abans de la Covid-19, per ocupació. The Audience Agency

Participació en activitats culturals dotze mesos abans de la Covid-19, per ocupació. The Audience Agency
 
 

L’estudi parteix d’una anàlisi al voltant de les desigualtats prèvies a la pandèmia, per endinsar-se, després, en com aquesta ha impactat de forma desigual als diferents grups; així mateix, para atenció a les conseqüències per a la salut i la mortalitat derivades de la Covid, que remarquen aquestes desigualtats.

Els resultats mostren – per al Regne Unit – com, l’any anterior de la pandèmia, la participació era més alta entre les funcions professionals lligades a la direcció, alts càrrecs i altres perfils professionals, i més baixa entre aquelles persones que duen a terme treballs més rutinaris o manuals. Destaca, a més, com la cultura i les arts finançades amb fons públics estan més compromeses amb les persones blanques, grups socioeconòmics alts, major nivell educatiu i provinents de zones amb menor índex de pobresa.

Quant a l’impacte de la pandèmia en aquestes pràctiques, l’estudi es focalitza en si les persones enquestades compten amb més o menys temps disponible i diners. En aquest apartat s’analitzen els grups socials per tipus d’ocupació i altres característiques demogràfiques (com l’edat, el gènere, l’ètnia o la discapacitat), així com el tipus d’audiències de persones que solen participar en activitats culturals.
 
 

Impacte de la disponibilitat de temps i diners i relacions amb la salut entre els diversos grups. The Audience Agency

Impacte de la disponibilitat de temps i diners i relacions amb la salut entre els diversos grups. The Audience Agency
 
 

A grans trets, les dades de l’informe indiquen que és molt probable que la Covid augmenti les desigualtats preexistents en la participació cultural. L’impacte negatiu de la pandèmia, en relació al temps disponible i diners, ha sigut més rellevant en els grups més joves, les dones, professions "menys pròsperes", persones no blanques, discapacitades i provinents de zones menys riques. Aquests grups es corresponen amb aquells que estan infrarepresentats en la cultura finançada per les administracions públiques.

The Audience Agency realitza estudis que posen el focus en les audiències de la cultura i ofereix al seu lloc web un interessant i ampli repositori d’informes, guies, casos pràctics i metodologies que revisen temes com el desenvolupament de públics, la gestió de les dades, el ticketing o la relació amb les comunitats en línia.


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l'informe:
 

The Audience Agency  i Centre for Cultural Value (2021). Inequalities through COVID-19 : COVID-19 cultural participation monitor. Centre for Cultural Value. www.theaudienceagency.org


 


 

_____________________________________________________________________