Pla d’Usos del Casal Cultural d’Ullastrell


Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC)Diputació de Barcelona
 

Ullastrell compta a partir d’ara amb el pla d’usos del seu Casal Cultural, elaborat pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) en col·laboració amb l’ajuntament d’aquest municipi del Vallès Occidental. L’objectiu d’aquest pla és millorar els usos i la programació del Casal Cultural per convertir-lo en el centre neuràlgic de la cultura a Ullastrell i donar un nou impuls a les dinàmiques culturals i a la participació ciutadana. Aquest estudi s’emmarca en la vocació d’assistència als municipis i acompanyament en l’àmbit de les polítiques culturals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.

Els plans d’usos són estudis específics d’equipaments culturals, eminentment tècnics, que detecten les seves mancances i oportunitats i contribueixen a establir un model de gestió més adient i propostes a curt, mitjà i llarg termini, per optimitzar el seu ús.
 
 

Casal Cultural d’Ullastrell. ullastrell.cat

Casal Cultural d’Ullastrell | ullastrell.cat
 
 

El Casal Cultural, que compta amb un pressupost anual de 39.300 €, està format actualment per una sala d’actes, una sala de lectura i dues sales polivalents, espais en els quals s’han dut a terme, fins ara, concerts, obres de teatre i assajos, projeccions de pel·lícules, espectacles infantils i altres reunions d’entitats, tot i que des de l’ajuntament hi ha la intenció de replantejar-ne els usos actuals.

El diagnòstic de situació analitza, més enllà de les dinàmiques, espais i organitzacions culturals existents al municipi, dades sociodemogràfiques rellevants per al desenvolupament d’aquest pla. Ullastrell (2.100 habitants) ha duplicat la seva població en els darrers vint anys – generalment parelles joves amb fills provinents de l’àrea metropolitana de Barcelona i Terrassa – i es preveu que mantingui un creixement moderat en els anys vinents.

Aquesta situació ha propiciat que la població infantil, menor de 15 anys, sigui més elevada (amb un 20,5%) que a la resta de la demarcació de Barcelona i de Catalunya, un indicador important que s’ha tingut en compte per a l’elaboració del pla d’usos del Casal Cultural.

Aquest pla d’usos es desenvolupa en els quatre eixos estratègics següents: programació, usuaris, posicionament i xarxa i territori. Els àmbits d’actuació, en aquest cas, se centren en la programació, focalitzada en formació, difusió i divulgació cultural i relació amb el territori; la reconversió dels espais existents i l’organització i coordinació del centre.
 
 

Eixos estratègics del Pla d’Usos del Casal Cultural d’Ullastrell

Eixos estratègics del Pla d’Usos del Casal Cultural d’Ullastrell


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Juanola, E. i Centre d’Estudis i Recursos Culturals (coords).(2021). Pla d’usos del Casal Cultural d’Ullastrell. Diputació de Barcelona. Ajuntament Ullastrell

Juanola, E. i Centre d’Estudis i Recursos Culturals (coords).(2021). Pla d’usos del Casal Cultural d’Ullastrell. Diputació de Barcelona. Ajuntament Ullastrell


 


 

_____________________________________________________________________