Avaluació estratègica del Gran Teatre del Liceu

CoNCA

En la seva missió d’assessorar el Govern en política cultural, el CoNCA realitza avaluacions estratègiques dels grans equipaments culturals de Catalunya. En aquest cas, s’acaba de publicar el document corresponent al Gran Teatre del Liceu.

D’aquesta avaluació, que abasta les temporades entre 2012-2016, destaquem les recomanacions que fa l’equip del CoNCA en matèria d’estratègia de preus (s’aconsella una formulació de caràcter públic que potenciï l’accessibilitat), d’oferta pedagògica i immersió de públics en el llenguatge operístic, de la seva vessant més social (garantint la cohesió social a través del desenvolupament de polítiques específiques) o la funció pública del Liceu, que inclogui un suport a la creació i l’encabiment de propostes innovadores i artistes emergents.

A banda d’aquest reforçament de la implicació del teatre amb la societat, i com a resposta a les necessitats culturals, el document fa també referència al deute històric del Liceu, xifrant les aportacions públiques necessàries en uns 4 milions d’euros anuals.

El document descriu i analitza exhaustivament deu eixos transversals amb valoracions finals per a cadascun d’ells:

  1. Governança i coordinació institucional
  2. Economia, finançament i gestió de la despesa
  3. Estructura organitzativa i interacció sectorial
  4. Activitats i públics
  5. Paradigma digital
  6. Cohesió social
  7. Educació
  8. Internacionalització
  9. Excel·lència
  10. Paral·lels externs (veure taula comparativa)

Una valoració dels continguts realitzada per experts externs (en alguns punts discrepant) i una proposta de seguiment de l’avaluació venen a completar aquest informe.

Anteriorment, el Consell Nacional de les Arts i la Cultura també ha elaborat avaluacions estratègiques d’equipaments com la Filmoteca de Catalunya, el Mercat de les Flors, l'Auditori i l'Orquestra, el MNAC o la Biblioteca de Catalunya. Podeu consultar també la metodologia aplicada.


 

PDF Avaluació estratègica. Gran Teatre del Liceu (2012/2013-2015/2016)

HTML Avaluació estratègica. Gran Teatre del Liceu (2012/2013-2015/2016)


 

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris