Avaluació Estratègica del Mercat de les Flors

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 

El Consell Nacional de la Cultura i les Arts va presentar el passat  divendres 20 de juny l'Avaluació Estratègica del Mercat de les Flors, la segona que fa pública després d'haver-se pronunciat sobre el MNAC al maig. L'organisme reconeix la centralitat d'aquesta institució en l'impuls de la dansa contemporània a Catalunya, i  suggereix que les limitacions pròpies de l'equipament se supleixin amb la col·laboració amb altres equipaments de la ciutat i de tot el territori. L'objectiu ha de ser consolidar el públic potencial de la dansa i les arts del moviment  Millorar la seva presència a la xarxa o elaborar un manual organitzatiu són altres recomanacions de l'ens públic.

Quant a la programació artística, el ConCa recomana al Mercat que incideixi més en la seva funció d'aparador de les creacions de les companyies catalanes, participant en coproduccions i actuant com a plataforma d'internacionalització d'aquestes a través de l'intercanvi amb altres equipaments. En aquest aspecte, l'informe identifica com un punt fort de l'equipament el lideratge del projecte europeu Modul Dance, plataforma de difusió i internacionalització, i l'anima a mantenir-hi una continuïtat d'activitats i contactes que es consoliden actualment amb nous projectes assumits des del programa comunitari Creative Europe.

Quant a la situació econòmica del Mercat de les Flors, el CoNCA considera que pateix el problema comú  de tots els equipaments culturals de país: una manca de definició d'estratègia conjunta amb les administracions públiques (plans estratègics o contracte programa) on es concreti els recursos que s'hi inverteixen. 

En el contracte programa hauria de constar l'activitat encomanada a l'equipament i la dotació pressupostària assignada amb un horitzó temporal de com a mínim dos exercicis, com a eina imprescindible per a la correcta planificació financera i operativa.També cal la integració del concepte de qualitat i eficiència organitzativa, i el ConCA plantejat la conveniència que en l'articulació institucional es reflecteixi la bicefàlia directiva de l'actual equip, on s'especialitzen les tasques entre el director artístic i el director -gerent executiu-.

PDF  Avaluació Estratègica del Mercat de les Flors. Centre de les Arts del Moviment

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris