Avaluació estratègica del Grup Consorci de l’Auditori i l’Orquestra

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) va presentar ahir dimarts 22 de juliol l'Avaluació Estratègica de L'Auditori, un informe que es basa en el seu funcionament durant els anys 2010, 2011 i 2012. La principal recomanació de l'ens públic és que es camini cap a la integració dels diversos equipaments i serveis culturals vinculats a la institució (L'Auditori, OBC, BMB i Museu de la Música) i que estableix una "col·laboració permanent més gran" amb l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC),  i defineix com a necessària la redacció d'un manual de qualitat amb tots els processos que es desenvolupen al centre. 

Algunes de les altres recomanacions que fa l'informe respecte a l'Auditori inclouen la necessitat d'incorporar “patrocinadors i mecenes”, entre altres raons perquè el taquillatge és inferior al 20% del total del pressupost; insistir en la funció de l'equipament com a exhibidor de la producció musical catalana, en tant que equipament nacional; reforçar els projectes que donin una presència internacional a les formacions musicals pròpies; incrementar les accions destinades a captar el públic visitant; treure partit de les “eines virtuals de creació i enfortiment de la comunitat”, utilitzar les xarxes socials per donar més visibilitat, i buscar un públic “més científic” a través del Museu de la Música. A més , considera que "és necessari planificar una promoció singular destinada tant a rebre visitants genèrics, no només escolars, com a entrar al circuit museístic nacional i internacional".

D'una altra banda, el CoNCA considera que l'Estat hauria de "col·laborar i participar" de forma estable, mitjançant la firma d'un acord marc, en el finançament de l'Auditori de Barcelona, promogut als anys noranta per l'Ajuntament i la Generalitat.

PDF  Avaluació estratègica  del Grup Consorci de l’Auditori i l’Orquestra 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris