Mastegar la recerca cultural. CultureCase, una magnífica font de recursos


Recerca acadèmica i digerible a CultureCase
 

'Recerca acadèmica seleccionada acuradament': així és com es defineix CultureCase, una iniciativa sorgida del King’s College London en forma de recurs online i amb la voluntat d’agrupar en un mateix espai el coneixement que es genera al voltant del sector cultural des d’un punt de vista principalment acadèmic.

Editats per l’investigador James Doeser, els continguts de CultureCase també reben l’assessorament del King's Research Associate, una xarxa d’investigadors universitaris que es troben en els primers anys de la seva carrera. Dins de l’àmbit de la recerca i l’investigació, el llistat de continguts és tan nombrós com divers, motiu pel qual una bona categorització per temàtiques esdevé indispensable: des d’un article que aporta evidències al fet que la música millora la salut mental de la gent gran, fins a un altre que calcula el valor econòmic dels museus, passant per una anàlisis dels punts forts i febles del teatre i l’òpera retransmesos en streaming.

Així doncs, tots els treballs introduïts a CultureCase es classifiquen segons el tipus d’impacte que poden provocar o les perspectives que adopten en relació a la cultura, com es mostra en aquesta taula:

 
 


 
 
Actualment, aquest lloc web fa referència a centenars de publicacions (físiques o digitals) que han estat llegides, interpretades i seleccionades per l’equip de CultureCase. Malgrat l’aparent varietat de temàtiques, a banda de girar entorn a la cultura els treballs seleccionats tenen un altre aspecte en comú: tots han estat prèviament publicats en revistes acadèmiques, fet considerat com una mesura o primer filtre per garantir-ne la qualitat.

Tanmateix, la raó de ser de CultureCase és trencar la barrera entre la investigació acadèmica i els beneficiaris potencials de la cultura; és a dir, des dels gestors i professionals de la cultura fins a les persones que consumeixen cultura durant el seu temps lliure, ja sigui de forma freqüent o esporàdica. En el context de l’era digital, en què existeixen inacabables maneres d’accedir a informació de tot tipus, la contribució de CultureCase és la de fer arribar el coneixement de manera clara, directa i senzilla (sense caure, però, en el simplisme), per tal que qualsevol persona interessada hi pugui accedir, independentment de la seva formació o coneixements previs.
 
 
 


Infografia feta en motiu del primer aniversari de Culture Case  | CultureCase


Com tracten d’aconseguir aquest propòsit? Presentant tots i cadascun dels documents mitjançant un resum previ, de no més de 300 paraules. Si bé és cert que el disseny d’aquest lloc web és força acadèmic i poc atractiu i intuïtiu, l’estil d’aquests resums s’inspira en l’esperit divulgatiu i en la llegibilitat dels articles periodístics, i tracta els continguts més rellevants de cada document, així com les seves principals conclusions. Per tant, és especialment a través d’aquests resums que més s’apropen a la seva intenció de fer accessible la recerca acadèmica.
 
 

Infografia feta en motiu del primer aniversari de Culture Case | CultureCase
 
 

El tipus de categorització dels articles, sumat a la redacció d’aquests breus resums, aporten a aquesta iniciativa un caràcter innovador i diferencial. Tanmateix, els seus creadors són conscients del gran nombre de directoris, revistes i recursos online ja existents, que consideren complementaris a la seva pròpia tasca. Per aquest motiu, faciliten als seus usuaris un llistat d’altres recursos útils vinculats a la investigació sobre cultura, la majoria dels quals, però, queden limitats al món anglosaxó.

Certament, CultureCase no és un cas aïllat. Tanmateix, tot i no perseguir l’impossible pretenent abastar tot el coneixement que s’està produint a escala mundial en relació al sector cultural, desenvolupa una valuosa labor i incorpora una visió innovadora, d’allò més útil tan per investigadors i professionals del sector cultural, com per totes aquelles persones que participen de la cultura i que creuen en els seus beneficis, així com en l’impacte positiu que pot tenir per a la societat.


 


_______________________________________________________________________