Guia definitiva per a una gestió escènica sostenible


Theatre Green Book
 

Vivim en emergència climàtica. El teatre qüestiona, provoca i reflecteix les preocupacions d’una societat que s’enfronta a grans canvis i pot, per tant, exercir un paper fonamental per abordar la crisi climàtica. Si volem formar part de la conversa més important a la qual s’enfronta la humanitat cal que adaptem les pràctiques que s’han desenvolupat durant anys.

El Sadler’s Wells, la Royal Opera House o el National Theatre, junt amb altres institucions escèniques referents al Regne Unit, han unit forces per donar llum al “Theatre Green Book”, una iniciativa disruptiva i molt detallada amb la finalitat que productors, directores, escenògrafes o maquilladors treballin sota els mateixos principis sostenibles. Inspirem-nos-hi!

       
 

Interacció Green oficina  Exemple d’operacions sostenibles als teatres

Exemple d’operacions sostenibles als teatres

       
 

Aquesta iniciativa es compon de tres volums – actualment en evolució, especialment en allò que concerneix les produccions – que estableixen les normes per realitzar produccions sostenibles (primer volum), per fer que els equipaments escènics siguin més eficients (segon volum) i per millorar tota mena d’operacions (tercer volum), des de l’atenció al públic fins a la restauració.

Cada informe compta amb un extens apartat que fa referència als principis clau i els reptes existents (the principles). Pel que fa a la producció, s’hi analitza de forma molt concreta elements relacionats amb l’escenografia i l’attrezzo, els aspectes sonors i visuals o les gires. Quant als espais escènics, el document es focalitza en elements arquitectònics i l’ús i el consum eficient de recursos (energia, aigua, ventilació, etc.). I en relació amb les operacions, la guia analitza el funcionament i l’organització de les oficines i els serveis als públics, incorporant aspectes la neteja, el càtering i, fins i tot, la mobilitat del personal i els visitants.

       
 

interacció  Green guia Guia per a la implementació d’una estratègia sostenible

Guia per a la implementació d’una estratègia sostenible

       
 

Tot seguit s’ofereix una guia pas a pas (the guidance) que permet escollir entre tres vies de diversa intensitat – inicial, intermèdia, avançada – per començar a implementar una estratègia sostenible des del ticketing fins a les bambolines i que incorpora les accions a seguir per productors, directors, productors executius i la resta dels equips, independentment de la mida del teatre.

Cada publicació tanca amb una caixa d’eines (toolkit) que reuneix recursos i experiències destacades del sector per treballar de forma sostenible. S’hi aporten exemples de fitxes i taules d’inventari que poden servir d’inspiració per ser adaptades a les necessitats de cada projecte, així com amplis recursos bibliogràfics i recomanacions específiques.

En definitiva, tenim davant una de les iniciatives amb major concreció en matèria de sostenibilitat en l’àmbit escènic que hem pogut analitzar i, sens dubte, una eina indispensable d’acompanyament per consumir menys materials, reutilitzar i reciclar més, viatjar de forma sostenible i gastar menys energia.

Interacció Green costs  Repensar els costos, pressupostant des de la sostenibilitat

Repensar els costos, pressupostant des de la sostenibilitat


 


 

Podeu consultar i descarregar-vos les publicacions al lloc web:

Theatre Green Book


 

___________________________________________________________________________