Accions culturals per avançar en la igualtat de gènere a les ciutats i territoris


Comissió de Cultura de CGLU | F. Shaheed


Lluny de ser una batalla guanyada, el dret a la ciutat per a les dones sembla comptar cada vegada amb més suport des dels governs locals d’arreu del món. Les iniciatives culturals són, sovint, un dels mitjans més apropiats per reclamar polítiques i espais públics amb perspectiva de gènere i repensar com ens relacionem amb les ciutats i territoris.

A partir de les aportacions d’iniciatives d’igualtat de gènere en l’àmbit cultural dels governs locals membres de la xarxa internacional CGLU, la seva Comissió de Cultura ha publicat l’informe “Cultural Actions Supporting Gender Equality in Cities and Territories”, amb el qual es vol avançar en les polítiques amb perspectiva de gènere per al desenvolupament sostenible.

Elaborat per Farida Shaheed, exrelatora especial de les Nacions Unides per a l’esfera de drets culturals, el document identifica una sèrie d’assumptes polítics clau a tenir en compte sobre cultura i igualtat de gènere, alhora que identifica els reptes existents per tal de capgirar les dinàmiques preexistents en matèria de gènere, millorar el relat de les ciutats i aconseguir uns espais igualitaris, inclusius i democràtics.
 
 

La Francesca Bonnemaison, una de biblioteques per a dones pioneres a Europa | diba.cat

La Francesca Bonnemaison, una de biblioteques per a dones pioneres a Europa | diba.cat
 
 

El primer bloc del document resulta útil per repassar la narrativa construïda des del municipalisme i el consens internacional al voltant de la cultura i el desenvolupament sostenible, així com sobre la igualtat d’oportunitats i el dret a la ciutat per a les dones.

El segon apartat s’endinsa en la remodelació dels rols de gènere i el paper que hi juga la terminologia a través d’iniciatives culturals que han tingut un significat simbòlic com a catalitzadores en la redefinició d’aquestes pràctiques. A tal d’exemple, l’informe recull com la ciutat de Montevideo ha eliminat les reines i les corones dels seus carnavals o com Taipei ha introduït dones en cerimònies religioses en rols tradicionalment reservats a homes al temple de Confuci.

Tot seguit, s’inclouen iniciatives culturals específiques implementades per algunes de les ciutats de la xarxa que cerquen donar resposta a situacions específiques, fomentar la creació de les dones i les persones no binàries o documentar les seves històries i estimular un pensament feminista. Aquestes experiències proposen, des d’ensenyar nous rous de gènere a l’escola o promoure noves narratives als museus, fins a fomentar un ús més equitatiu dels espais públics, donant prioritat a les dones.

El document conclou amb una sèrie d’accions i recomanacions adreçades als governs locals per avançar en aquestes qüestions. Un animem a posar-les en pràctica.


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Shaheed, F. (2021). Cultural Actions Supporting Gender Equality in Cities and Territories. UCLG Committee on Culture. agenda21culture.net

Shaheed, F. (2021). Acciones culturales para impulsar la igualdad de género en las ciudades y los territorios. UCLG Committee on Culture. agenda21culture.net            


 


 

_____________________________________________________________________


 

   

1 comentari

Interacció


Cultura feminista en institucions patriarcals? 
 

Si cantem victòria cada vegada que una dona assumeix un càrrec de direcció en una institució cultural, estem confonent l'estratègia amb l'objectiu.
 

Article de Marta Domènech Gutiérrez, membre d'Interacció, i publicat a Critic el 28 de març de 2022.  Si vols llegir l’article sencer clica aquí
 

"Es continua funcionant de forma jeràrquica, abunda la segregació vertical i horitzontal, es perpetuen dinàmiques d’assetjament, es donen condicions laborals precàries i continuen les externalitzacions de serveis a empreses sense cap responsabilitat social."

 


 

 
 Bona lectura