The Indicator Framework on Culture and Democracy

El lligam entre cultura i política a Europa no havia comptat mai amb tanta evidència empírica com fins ara. El Consell d’Europa ha desenvolupat l'Indicator Framework on Culture and Democracy, una potent eina per a examinar quin és l’estat de la relació entre cultura i democràcia en els països membres i per establir comparatives que ajudin a identificar oportunitats i reptes per a les futures intervencions en les polítiques culturals.

El 2013, la 10a Conferència de Ministres del Consell d’Europa va engegar el procés per analitzar de manera sistemàtica la relació entre cultura i democràcia, mitjançant indicadors que mostressin l’abast econòmic i polític de les activitats culturals. Avui dia, en què l’impacte de la crisi econòmica i la immigració posa en dubte la viabilitat del sistema polític i la identitat mateixa d’Europa, l’IFCD, desenvolupat en col·laboració amb la Hertie School of Governance de Berlín i amb el suport de l' European Cultural Foundation, es presenta com a instrument per implementar les polítiques culturals amb més potencial per influir de manera positiva en la societat i, a més, com a recurs per a comprendre els fonaments de la democràcia i assegurar-ne la pervivència com a element constitutiu d’Europa.

L’espai web de l’IFDC compta amb diversos apartats que distribueixen les dades de la recerca en gràfiques interactives d’anàlisi i comparació entre països. En primer lloc, però, se situa el marc de treball i es mostra un grup de 4 dimensions per a cada camp (cultura i democràcia) que es reparteixen en un o més components, i cadascun d’ells comprèn fins un total de 41 d’indicadors, que en conjunt suposen més de 170 variables d’anàlisi per a 37 països membres del Consell d’Europa.

En l’apartat ‘Country Status’ trobem una gràfica interactiva que mostra l’estat del país que seleccionem amb relació a les dimensions o els components referents a la cultura i la política que s’especifiquen en el marc de treball, i aquest resultat global es pot comparar visualment amb altres països o grups de països (per exemple, el G19 i l’OCDE), de manera que les àrees que necessiten millores són ràpidament identificables, com es pot veure a continuació en la comparativa d’Espanya amb Alemanya.

A ‘Component relationships’ podem seleccionar dos elements (d’entre les dimensions i els components) i un país perquè la gràfica resultant ens mostri la seva interrelació i la seva posició respecte la resta de països. En la imatge següent veiem els resultats per a Espanya amb les variables «Educació cultural» a l’eix d’abscisses i «Participació política» a l’eix d’ordenades.

I, finalment, a ‘Opportunity table’ podem triar un país, un altre país per a fer la comparativa i una variable sobre cultura o política. La gràfica resultant mostra quines polítiques culturals tenen un impacte més gran en la democràcia o la cultura de cada país, i permet identificar, doncs, oportunitats de millora i reptes a considerar.

Aquestes són algunes de les possibilitats d’anàlisi que ofereix l’IFCD, i que podrien ser eines potencialment útils també per a la recerca social i científica. La voluntat de construir la identitat europea a partir de la cultura, però, a banda de la millora en la configuració de les polítiques culturals, és un dels principals objectiu d’aquesta iniciativa del Consell d’Europa, la qual ens ofereix, sens dubte, perspectives interessants.

Podeu descarregar, al mateix web de l'IFCD, una guia per a utilitzar aquest recurs (disponible en anglès i francès), una presentació del projecte (en anglès) i una base de dades amb totes les variables referides a cada país al web de l'IFCD.
 

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris