Suport a la implantació del Segell del Patrimoni Europeu


El Programa Europa Creativa (CREA), té oberta la convocatòria 'Suport a la implantació del Segell del Patrimoni Europeu' CREA-CULT-2022-EU-HERITAGE-LABEL.
 

El Segell del Patrimoni Europeu (EHL, les seves inicials amb anglès) és una de les iniciatives més valuoses de la UE per enfortir el sentiment de pertinença dels ciutadans europeus a la Unió. El focus en la dimensió europea dels llocs del patrimoni cultural i els valors comuns que representen és un tret distintiu d'aquesta etiqueta. Es preveu que el nombre actual d'emplaçaments amb l'EHL creixi en els pròxims anys; per tant, cal posar en marxa mesures que tinguin com a objectiu augmentar les capacitats dels llocs amb l'EHL, així com millorar la visibilitat i l'impacte dels EHL en general.
 

Aquesta convocatòria donarà suport a una única organització o un únic consorci d'organitzacions, amb especial atenció al patrimoni cultural i a la creació de capacitats, que actuen en els sectors creatiu i cultural o que duen a terme tasques de creació de capacitat i promoció.
 

L'objectiu general de la convocatòria és donar suport al desenvolupament d'una organització paraigua del Segell del Patrimoni Europeu que garanteixi el treball en xarxa, la col·laboració, la formació i les oportunitats entre les parts interessades dels EHL. Aquesta organització, paraigua de l'EHL serà clau per garantir la sostenibilitat del Segell del Patrimoni Europeu. Aquesta convocatòria de propostes contribuirà a la implementació dels objectius generals de l'EHL d'"enfortir el sentit de pertinença dels ciutadans europeus a la Unió, en particular el dels joves, a partir de valors i elements compartits de la història i el patrimoni cultural europeus, així com una valoració de la diversitat nacional i regional; i l'enfortiment del diàleg intercultural".


 

L'objectiu general d'aquesta convocatòria es perseguirà mitjançant els següents:
 

  • Desenvolupament de sinergies entre els espais de l'EHL, els coordinadors territorials i els actors actius del sector del patrimoni cultural.

  • Creació de la capacitat dels llocs amb l'EHL i dels seus coordinadors estatals.

  • Suport en general a les activitats de comunicació i promoció dels llocs amb l'EHL.

 


Pressupost:  3.000.000 d'euros (es finançarà una sola proposta fins al 90% de les despeses)

Data límit: 05/10/2022 , a les 17:00 hora de Brussel·les. 

 
 
 

Per saber-ne més
 

Pàgina web de la convocatòria European Heritage Label.

Pla de treball d’Europa Creativa 

  
 

___________________________________________________________________________