El programa Europa Creativa 2021-2027 aporta 2.444 milions d’euros per donar suport als sectors culturals i creatius


 


El nou programa Europa Creativa (2021-2027) s’ha posat en marxa amb l’adopció del primer programa de treball anual. 
 

El nou programa Europa Creativa (2021-2027) posa més èmfasi en la creació transnacional, la innovació, la mobilitat per a artistes i professionals, així com en accions dirigides a necessitats específiques del sector. 
 
Amb els seus 3 subprogrames, la branca Cultura, la branca Media i la branca transversal, Europa Creativa pretén:
  
 

 • millorar la cooperació artística i cultural en l'àmbit europeu 

 • fomentar la competitivitat, la innovació i la sostenibilitat del sector audiovisual europeu 

 • promoure accions intersectorials innovadores i de col·laboració, inclòs el suport a l’alfabetització mediàtica i un entorn de mitjans informatius divers, independent i plural
    

L’adopció formal de la base legal del programa s’espera a principis de juny i les primeres convocatòries de propostes s’anunciaran en les properes setmanes. 

Per al període 2021-2027, s’estima que el pressupost del programa és de 2.444 milions d’euros, en comparació amb els 1.477 milions d’euros del 2014-2020. 

Amb aquest augment del pressupost, el programa Europa Creativa serà més inclusiu, més digital i mediambientalment més sostenible. 
 

Els dos objectius principals d’Europa Creativa són: 
 

 • salvaguardar, desenvolupar i promoure la diversitat i el patrimoni cultural i lingüístic europeu 

 • augmentar la competitivitat i el potencial econòmic dels sectors culturals i creatius, en particular el sector audiovisual
   
    

Les principals novetats del programa són: 
 

 • un èmfasi més fort en la creació transnacional i la innovació 

 • accés més fàcil al finançament mitjançant taxes de cofinançament més elevades (nivells més alts de contribució d'Europa Creativa per a projectes) 

 • èmfasi en el suport a la cooperació en l'àmbit de la UE per millorar la competitivitat del sector audiovisual europeu mundialment 

 • esquema de mobilitat per a artistes i professionals 

 • accions adreçades a necessitats específiques del sector


 

Consulteu i descarregueu-vos la presentació del programa.
 

Més Informació sobre el Pla de treball Europa Creativa 

  
 

___________________________________________________________________________