Convocatòria JPI CH CHSE: patrimoni cultural, societat i ètica


Ajuts nacionals a projectes transnacionals per entendre la relació entre el patrimoni cultural i les principals qüestions socials. Termini 23 de maig 2022
 

La convocatòria de programació  conjunta Patrimoni cultural, societat i ètica (JPI CH CHSE) té com a objectiu aprofundir en la comprensió de la relació entre el patrimoni cultural –material, immaterial, digital i natural– i les principals qüestions socials mitjançant projectes de recerca transnacionals. 
 

Els projectes finançats per JPI CH CHSE han d'explorar la relació entre aquestes tres nocions des d'una perspectiva de Ciències Socials i Humanitats, per poder abordar els marcs conceptuals actuals i facilitar l'aparició de nous. Han de crear condicions per a noves formes de compromís i diàleg entre disciplines i parts interessades; estudiar quin és l'impacte d'aquestes noves maneres en contextos culturals variats. Es recomana als sol·licitants que adoptin metodologies i enfocaments multi i transdisciplinaris. Les propostes de recerca han de tractar almenys un dels dos temes següents, i si és possible tots dos: 
 

Patrimoni cultural i desenvolupament econòmic. Aquest tema explora les tensions entre com el patrimoni cultural pot contribuir al desenvolupament d'economies sostenibles basades en l'experiència sense posar-se en risc i, de manera concomitant, com es pot promoure el valor no utilitari del patrimoni cultural en el context de la seva creixent comercialització. 
 

Patrimoni cultural i estratègies sostenibles. Aquest tema explora la relació entre el patrimoni cultural, els valors democràtics i la política des d'una perspectiva històrica, amb un èmfasi particular en la proliferació de narratives conflictives derivades de l'ús i el mal ús del patrimoni cultural, i la contribució del patrimoni cultural a comportaments sostenibles i ètics i polítiques. 
 

Són elegibles les organitzacions:
 

  • Consorcis amb mínim 3 socis de mínim 3 països participants i mínim 1 soci associat (ONG, responsables polítics, comunitats, etc.)
  • Cada soci ha de complir amb les normes d’elegibilitat de la seva agència nacional finançadora.
     

La JPI comptarà amb el suport d’agències nacionals finançadores de la RDI de 9 estats, incloent Espanya, i amb el co-finançament de la Comissió Europea.


 


 

Data límit:   (1era fase): 23/05/2022, a les 15:00 hora de Brussel·les. 


 
 

Per saber-ne més
 

Convocatòria JPI CH CHSE

Text de la convocatòria


 
  

Internacional Diba
 

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional (OEEI)  
 

___________________________________________________________________________