Technology and Digital Initiatives: Casos pràctics per a museus


Juilee Decker (ed.) | Rowman & Littlefield
 

Aplicacions, podcasts, llocs web... la tecnologia té avui un rol fonamental com a mitjà de comunicació amb els visitants dels museus i per millorar substancialment el format i el contingut dels programes educatius i l’accés obert a col·leccions d’arreu del món.

«Technology and Digital Initiatives: Innovative Approaches for Museums» repassa deu estudis de casos sobre l'ús de tecnologies per part dels promotors de projectes dels museus, l’ús que en fan els usuaris i el seu impacte com a element d’innovació.

Cadascun dels casos s’explica a partir de diversos apartats: planificació del projecte, implementació, resultats, les «lliçons apreses» i una visió de futur. Això permet adaptar aquesta metodologia a d’altres projectes i comparar els resultats amb els que es recullen en aquest llibre. 
 Museo del Prado | Museisticate
Museo del Prado | Museisticate
 
 


Els temes tractats per una vintena de col·laboradors abasten des d’estratègies de planificació globals, a iniciatives que detallen el funcionament a petita escala i els processos d’adaptació i innovació dels equipaments museístics.

Alguns dels projectes inclouen el desenvolupament i avaluació d’una estratègia digital completa per a museus, la creació d’una col·lecció virtual adreçada a estudiants, la recreació virtual d’excavacions arqueològiques i d’altres mesures més senzilles per iniciar-se en aquests entorn, com ara a través de les xarxes socials, de grans i petites institucions d’arreu del món.


Per aprofundir en la matèria us recomanem la lectura dels articles d'Interacció: 'Museums in the New Mediascape. Transmedia, Participation, Ethics' i 'The NMC Horizon Report: 2016 Museum Edition'. 

Cita bibliogràfica
 

Decker, J. (ed.). (2015). Technology and digital initiatives. Innovative approaches for museums. Rowman & Littlefield. Centre d'Informació i Documentació (CIDOC)  Signatura: S 01636 


_______________________________________________________________________