Museus i industries creatives: prova pilot d'un mapa del sector

Uldis Spuriņš i Gints Klāsons | Network of European Museum Organisations (NEMO)

Informe pilot que mostra els resultats d’un primer mapeig del sector. Els volums de participació i desenvolupament d’audiències, la disponibilitat de les col·leccions, així com la cooperació dels museus amb altres creatius no vinculats al personal de la pròpia institució han estat algunes de les dades claus tingudes en compte.

En aquest primer tasteig, es poden trobar els qüestionaris utilitzats per aconseguir les dades de primera mà de 21 museus, així com un primer mapeig i tast metodològic de l’estudi. Tot i estar elaborat en clau letona, els resultats busquen ser la base per la creació de futurs estudis del sector arreu d’Europa.

Són molts i coneguts els estudis sobre l’impacte econòmic de les industries creatives i dels beneficis reals que poden aportar, però són menys freqüents aquells que en reconeixen quins són els mecanismes de funcionament i d’èxit d’aquestes en el sector museístic.

Des d’aquest punt de vista, és interessant observar el qüestionari elaborat de la seva recerca metodològica i quin és el punt focus d’atenció del qüestionari i la guia d’entrevistes.

Davant d’aquest fet, la NEMO ha constituït un grup de treball que busca realitzar una anàlisi en profunditat dels mecanismes de cooperació i sinèrgies de les industries creatives en l’àmbit museístic i identificar-ne l’impacte micro i macro econòmic que aporten, tot prestant especial atenció a les sinèrgies que poden crear-se dins la xarxa de museus.


 

PDF Museums and creative industries: mapping cooperation. Pilot examination and test phase of the methodology 


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris