Xarxes europees d'organitzacions culturals i creatives (CREA-CULT-2024-NET)


Oberta la nova convocatòria Europa Creativa Cultura de suport a les xarxes europees d'organitzacions culturals i creatives (CREA-CULT-2024-NET).
 

Amb un pressupost de més de 39,7 milions d'euros per al període 2024-2027, la convocatòria Creative Europe Networks fomentarà projectes implementats per xarxes d'organitzacions amb membres de diversos països. 


 

L'acció de suport a les xarxes europees d'organitzacions culturals i creatives pretén millorar les capacitats dels sectors culturals i creatius europeus per afrontar reptes comuns i fomentar talents, innovar, prosperar i generar llocs de treball i creixement. 
 

Aquesta acció donarà suport a projectes implementats per xarxes d'organitzacions culturals europees molt representatives i multinacionals, que cobreixin una àmplia gamma de països participants d'Europa Creativa. Les xarxes han de tenir una missió compartida, normes de govern i drets i obligacions dels membres, tal com especifiquin i acordin formalment els seus membres. Les xarxes haurien d'estar formades per una entitat coordinadora i els seus membres.
  

Les propostes han de demostrar de manera coherent el potencial dels sol·licitants per ser xarxes polítiques fiables en els seus camps d'operació. Per a això, les propostes haurien de complir els següents temes i prioritats i s'estructuraran al voltant de paquets de treball o work packages.
 

Les propostes han de tenir en compte les prioritats específiques següents de la convocatòria: 
 

  • Artistes i professionals de la cultura: potenciar els sectors cultural i creatiu 

  • Cultura per a la gent: potenciar la participació cultural i el paper de la cultura en la societat 

  • Cultura per al planeta: alliberar el poder de la cultura 

  • Cultura per a col·laboracions cocreatives: reforçar la dimensió cultural de les relacions exteriors de la UE 

  • Cultura per a la transformació digital: ajudar els sectors culturals i creatius europeus a aprofitar al màxim les noves tecnologies per millorar la seva competitivitat 
     

Totes les propostes han de presentar una estratègia fonamentada i detalls concrets sobre com implementar una o més de les prioritats anteriors.
 

Les propostes haurien de tenir en compte les qüestions transversals del programa de (i) inclusió i diversitat, especialment l'equilibri de gènere, i (ii) ecologització d'Europa Creativa.
 

Es donarà suport a prop de 30 projectes de xarxes que cobreixen la gamma més àmplia possible de sectors culturals i creatius. Aquests projectes abastaran la diversitat de parts interessades i actors i garantiran l'aplicació efectiva de les prioritats i els temes d'aquesta convocatòria de propostes. 
 

Des del punt de vista polític, s'espera que les xarxes seleccionades contribueixin “col·lectivament” a donar forma a les polítiques culturals a Europa i a generar el coneixement necessari per definir i implementar polítiques culturals efectives d'acord amb els temes i prioritats d'aquesta convocatòria. 
 

El terme «sectors culturals i creatius» significa tots els sectors les activitats dels quals es basen en valors culturals o artístics i altres expressions creatives individuals o col·lectives. Les activitats poden incloure el desenvolupament, la creació, la producció, la difusió i la preservació de béns i serveis, que encarnen expressions culturals, artístiques o altres creatives, així com l'educació o la gestió, relacionades amb aquestes activitats. Aquests sectors inclouen, entre altres, arquitectura, arxius, biblioteques i museus, artesania artística, audiovisual (inclosos cinema, televisió, videojocs i multimèdia), patrimoni cultural material i immaterial, disseny (inclòs el disseny de moda), festivals, música, literatura, arts escèniques, llibres i edició, ràdio i arts visuals. 

     

Pressupost: 39,7 M €   

Data límit: 7 de març de 2024 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

   
 
   

 
 
 

Per a més informació i presentar-vos a la convocatòria


Pàgina web de la convocatòria European Networks of Cultural and Creative Organisations (CREA-CULT-2024-NET)

Pla de treball d’Europa Creativa  

___________________________________________________________________________