L'artteràpia, el món rural i les polítiques culturals des de la diversitat cultural, entre les novetats bibliogràfiques

Novetats bibliogràfiques del Centre d'Informació i Documentació (CIDOC) del CERC que inclou una tria de les novetats editorials aparegudes al mercat durant els darrers mesos i incorporades al catàleg del Centre.

Recordeu que també podeu consultar totes les novetats a CERCLES, el catàleg del CIDOC.

 
 

Bonet, Ll., González-Piñero, M. (eds.)

La innovación en la gestión de la cultura : reflexiones y experiencias

Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2021 - ISBN: 9788491684336
 

Què és la innovació en el sector cultural? A partir d’una aproximació a l’origen i evolució del concepte de la innovació en cultura, aquesta obra analitza nou casos del món del llibre, el teatre, la música i els videojocs. Son projectes d’equip, fruit d’iniciatives associatives, privades i de titularitat pública en els que hi ha una voluntat clara de servei i de transformació social i cultural.

 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Canyürek, Ö.

Cultural diversity in motion : rethinking cultural policy and performing arts in an intercultural society

Bielefeld: Transcript, 2022 - ISBN: 9783837660173
 

La immigració genera diversitat cultural. Com afecta aquesta a l’hora de pensar les polítiques culturals? Canyürek, agafant les arts escèniques com a model i relacionant teoria i pràctica, introdueix el concepte de “pensar i actuar interculturalment”, i fa un repàs a les diferents polítiques dutes a terme a Alemanya, per acabar establint un marc des del que desenvolupar polítiques pensades des de la diversitat.

 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Cerarols, R., Nogué, J. (eds.)

L'altre món rural : reflexions i experiències de la nova ruralitat catalana

Manresa: Tigre de Paper, 2022 - ISBN: 9788418705281
 

El món rural ha canviat; és molt més divers, espontani i viu que la visió estereotipada que om té. En aquest llibre s’assenyalen els principals reptes a què s’enfronta, al mateix temps que es mostren una selecció d’experiències reals i molt diverses que construeixen, en el dia a dia, el món rural del demà.

 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Coles, A., Jury, H. (ed.)

Art therapy in museums and galleries : reframing practice

London: Jessica Kingsley, 2020 - ISBN: 9781785924118
 

Aquest llibre explora i avalua el potencial dels museus i els espais d’art com a centres col·laboradors per a l’artteràpia. I ofereix una visió completa de com aquests espais permeten fer un treball terapèutic nou i creatiu. Els estudis de casos que s’hi recullen contemplen experiències de persones amb malalties mentals, persones refugiades i persones amb drogoaddiccions.

   


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

 

Ćosić, V., Debatty, R., Joler, V. (ed.)

E-Relevance : the role of arts and culture in the age of Artificial Intelligence

Strasbourg Cedex: Council of Europe, 2021 - ISBN: 9789287191496
 

    Quin paper juguen les arts i la cultura en un món futur on els humans conviuran amb les màquines? Els diferents autors de l’obra suggereixen que cal fer un diàleg públic sobre aquest futur i ens conviden a reconsiderar críticament les complexitats de la condició humana i l'ambigüitat de la nostra relació amb la ciència i la tecnologia.        
 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Fairchild, Ch.

Musician in the museum : display and power in neoliberal popular culture

London: Bloomsbury Academic, 2021 - ISBN: 9781501368899
 

   

En els darrers anys, s'han creat museus de música popular en moltes de les anomenades "capitals musicals" del món, com ara Los Angeles, Liverpool, Seattle, Memphis i Nashville. Aquest llibre examina el fenomen del museu de la música popular fora del marc clàssic del patrimoni i el turisme. Considera aquestes institucions com a elements de la indústria de l'entreteniment i critica com això contribueix a modelar la cultura popular.

 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Laporte, A., Bobes, J., Ulled, X.

Metodologías para el recuento de visitantes

Gijón: Trea, 2021 - ISBN: 9788418932021
 

  Disposar de dades fiables i comparables sobre el nombre de persones que visita un museu representa el nivell més bàsic per a la seva avaluació. En aquest llibre, els autors presenten el model de recompte de visitants de museus que l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya aplica pels equipaments museístics i patrimonials catalans.    


 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Le Marec, J.

Essai sur la bibliothèque : volonté de savoir et monde commun

Villeurbanne: Presses de l'Enssib, 2021 - ISBN: 9782375461501
 

Què passa en una biblioteca? Aparentment poca cosa. El llibre de Joëlle Le Marec analitza en profunditat el que succeeix en aquests equipaments i dóna resposta a les preguntes que es plantegen habitualment en els estudis de públics. En aquest assaig, nodrit de les seves investigacions realitzades en institucions culturals, l'autora mostra com la biblioteca contemporània esdevé l'espai central a través del que s'articulen les pràctiques de coneixement, d'autocura i d'estil de vida.

 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

 

Roigé, X., Canals, A. (eds.)

Patrimonios confinados : retos del patrimonio inmaterial ante el COVID-19

Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2021 - ISBN: 9788491687580
 

En  aquest llibre, acadèmics, gestors i membres d'associacions culturals ofereixen una visió innovadora, que permet conèixer les conseqüències comunitàries, socials i econòmiques, que el confinament va generar en un ampli ventall de casos de patrimoni immaterial a Europa i Amèrica com les festes, l'artesania, els museus, la dansa, la música i el turisme.

 


 


_____________________________________________________________________________________________________


 

 

Salanova, M., Pérez, J.L. (coord.)

Innovación desde el museo. Ensayos sobre emergencia cultural

València: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana,2021 - ISBN: 9788448266110
 

La COVID-19 va suposar un punt i apart per al món de la gestió cultural. Aquesta publicació convoca una sèrie de veus expertes per tractar diferents aspectes relacionats amb aquest fet: els vincles entre museu i sostenibilitat, narratives transmèdia, cinema, arquitectura, residències artístiques, domesticitat del centre d'art com a lloc quotidià per al pensament, les cures, la infància, les famílies diverses i l'espai per amplificar la veu de col·lectius en risc d'exclusió.

 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Salvador, E., Navarrete, T., Srakar, A. (eds.)

Cultural industries and the COVID-19 Pandemic : a European focus

Abingdon: Routledge, 2022 - ISBN: 9780367651916
 

Centrant-se en els països europeus i tenint en compte el context evolutiu de la COVID-19, aquest llibre investiga les primeres reaccions i estratègies dels actors de les ICCs, els organismes governamentals i les institucions culturals davant la crisi per la pandèmia i les seves possibles conseqüències. Així com les solucions adoptades durant els reiterats confinaments, que podrien originar noves formes de consum cultural.

 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

 

Sequera, J. (coord.)

Sé lo que hicisteis el último verano : la transformación del turismo urbano antes, en y después de la pandemia

Manresa: Bellaterra Edicions, 2021 - ISBN: 9788418684630
 

Com s’articularà el capitalisme de plataforma a l'era post-COVID i el turisme (realment existent) a la ciutat? L'objectiu d'aquest llibre és acostar-se a les diferents pràctiques que els actors i els grups socials estan adoptant en la transformació de la «ciutat turística» i comprendre com estan responent als impactes socials, espacials i culturals de les economies de plataforma turístiques, abans i després de la COVID-19.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


Podeu demanar més informació i/o consulta bibliogràfica a través del correu electrònic cidoc@diba.cat ó el Servei de consulta bibliogràfica en línia.

Consulta presencial del fons documental del CIDOC. Obrim de dilluns a divendres, de 10h a 14h, amb cita prèvia.  

Pots reservar els documents que vulguis consultar a sala o treure en préstec completant el formulari