La internacionalització a les fires d’arts escèniques


 COFAE | I. Fernández, P. Llacuna
 

La internacionalització seria una assignatura pendent en les fires d’arts escèniques segons un informe que acaba de publicar COFAE, la coordinadora de fèries d’arts escèniques de l’Estat espanyol, del qual es desprèn que en molts dels casos analitzats no es disposa d’un pla d’objectius definit a mitjà i llarg termini, ni es compta amb una dotació de recursos que permetin la seva estabilitat en el temps. FiraTàrrega, la Fira Mediterrània de Manresa, la Fira de Teatre de Titelles de Lleida, el Trapezi de Reus i la Mostra d’Igualada formen part d’aquesta associació.

L’informe, que recull dades de 12 de les fires associades des de 2007 fins a 2019, permet analitzar com ha sigut la presència de professionals internacionals en les fèries i establir una sèrie de reflexions per entendre com s’han produït aquestes incursions en diverses vessants de la internacionalització. Quant a les fires catalanes, com que la Mostra d’Igualada i el Trapezi de Reus s’han associat amb posterioritat, no s’inclouen en l’anàlisi.
 
 

Llotja de professionals a Firatàrrega | Firatàrrega

Llotja de professionals a Firatàrrega | Firatàrrega
 
 

Els resultats mostren que un 80% de les entitats internacionals que assisteixen a les fires ho fan de forma puntual i només el 20% restant mostra cert grau de fidelització. Cal destacar, però, el cas de FiraTàrrega, que es desmarca de la resta d’experiències i acull a gairebé la meitat (un 46,4%) de les entitats provinents d’altres països que assisteixen a alguna de les fires. Més enllà de centrar-se només en l’arribada d’entitats internacionals, FiraTàrrega compta amb una estratègia permanent i està present en fòrums i festivals internacionals, dinamitzant l’exportació de companyies d’arts escèniques, esdevenint una de les seves fortaleses. El rànquing el segueixen la Fira Mediterrània de Manresa, amb el 16,9% d’assistents internacionals, i la Fira de Teatre de Titelles de Lleida, que ocupa la quarta posició amb el 6,9%.

Cal recordar que, a diferència dels festivals d’arts escèniques, la missió de les fires és esdevenir un mercat per a la promoció i l’exportació de les companyies del territori, amb la intenció d’aconseguir un impacte econòmic en els productes que presenta.
 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:

   

La internacionalización en las ferias: realidad o entelequia. Análisis de la internacionacionalización en las feries de COFAE 2007-2019

Fernández, I.,i Llacuna, P. (2020). La internacionalización en las ferias: realidad o entelequia.COFAE. https://www.cofae.net/ 


_______________________________________________________________________