Estudi d'impacte de la Covid-19 en espais, companyies i productores escèniques


FaetedaRedescena | Teknecultura
 

El període d’inactivitat i les restriccions que han acompanyat les mesures per fer front a la Covid-19, sumats a una participació dels públics afectada pel confinament i el temor al contagi, s’han saldat amb un greu impacte en l’ecosistema cultural i, especialment, en el de les arts escèniques.

Amb l’objectiu de quantificar i avaluar l’impacte directe de la Covid-19 en el sector, la federació estatal d’associacions d’empreses de teatre i dansa Faeteda i la xarxa espanyola d’espais escènics i festivals públics Redescena han llançat l’“Estudio de impacto del COVID-19 en exhibidores, compañías y productoras escénicas”, elaborat per l’equip de Teknecultura.
 

Interacció La guerra no té rostre de dona de La Perla 29

La guerra no té rostre de dona de La Perla 29 | laperla29.cat
 

El primer gran bloc de l’informe aporta una extensa anàlisi del context socioeconòmic espanyol previ a l’esclat de la pandèmia – en el qual s’identifiquen l’etapa de la gran recessió (2008-14) i el període d’estabilització posterior (2015-19) – amb èmfasi en el sector cultural i, així mateix, en l’àmbit de les arts escèniques. Hi trobem dades relatives a la situació dels espais escènics i festivals, de les companyies i empreses del sector, del volum d’activitat o de la despesa pública i la participació dels públics previs a la pandèmia.
 

Interacció Evolució del total de la despesa estatal i autonòmica en arts escèniques

Evolució del total de la despesa estatal i autonòmica en arts escèniques
 

Els següents dos capítols, per la seva banda, analitzen els impactes socioeconòmics generals de la pandèmia i la seva relació específica amb el sector cultural i les arts escèniques. S’inclou un recull dels principals estudis elaborats en la matèria a l’estat i una sèrie d’observacions al voltant de la resposta de les diferents administracions per fer front a la crisi sanitària.

Entre els resultats més destacats, l’informe apunta que en 2020 els espais escènics van celebrar un 48% menys funcions que en 2019 i les companyies van perdre més del 40% dels bolos previstos al mateix període, tot i que l’afectació va ser menor entre les companyies dirigides al públic infantil i juvenil (35%) i més accentuada entre aquelles de majors dimensions (55%). Quant a l’impacte laboral, el 67% dels espais privats ha aplicat almenys un ERTO durant 2020, xifra que es redueix al 6% en el cas dels espais escènics de titularitat pública.

L’estudi recull també les mesures estratègiques preses, tant per les sales d’exhibició com per les companyies i productores, per donar resposta als reptes derivats de la crisi. El 90% de les sales afirmen haver introduït canvis estratègics en la gestió (encara que només un 30% ho fa amb intenció de mantenir-los a llarg termini), especialment en matèria de màrqueting digital (88%) i en la seva relació amb els públics (54%). Entre les companyies i productores també es destaca aquesta aposta pel màrqueting digital (53%), seguida de canvis en els processos de producció.
 

Interacció Introducció de canvis estratègics en la gestió dels espais escènics

Introducció de canvis estratègics en la gestió dels espais escènics


 

Interacció Introducció de canvis estratègics en la gestió de companyies/productores

Introducció de canvis estratègics en la gestió de companyies/productores
 

Només un 20% de les companyies i dels espais enquestats compten amb un Pla de Transformació Digital, la majoria en fase de disseny. Els principals àmbits d’inversió són, per al cas de les companyies, la reformulació del web (65%), seguit de la producció de continguts digitals (54%) i l’adquisició d’equipament tècnic (51%) i, pel que fa als espais d’exhibició, la reformulació de web (73%), màrqueting digital (65%) i la inversió en equipament tècnic (59%),

Les principals demandes del sector són de caràcter econòmic. Els enquestats reclamen un increment dels pressupostos en cultura i la baixada de l’IVA, seguits de la modificació de la Llei de contractes del sector públic.

Aquest informe es tracta, segons els autors, d’una primera aproximació global a l’impacte que està causant la pandèmia en el sector escènic. Es preveu, així, comptar amb una nova publicació que inclourà les dades d’impacte de 2021 que permetran entendre millor els seus efectes. Estarem atentes.


 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Estudio de impacto del COVID-19 en exhibidores, compañías y productoras escénicas. (2021). Faeteda, i Redescena redescena.net


 


 

_____________________________________________________________________