Impacte econòmic de la Covid-19 a les indústries culturals i creatives: un panorama global


Unesco
 

Com hem anat veient durant els darrers mesos a Interacció – i com bé ha pogut comprovar el sector de primera mà – les indústries culturals i creatives (ICC) han sigut un dels sectors més afectats per la Covid-19. Aquest impacte ha sigut especialment greu en aquelles activitats que impliquen espais físics i recintes, com ara les arts escèniques, la música en viu, els festivals i les festes majors, les sales de cinema o els museus.

El dramàtic retrocés que ha patit el sector en 2020, que la Unesco situa en 750.000 milions de dòlars del valor afegit brut (VAB) en tot el món, amb unes pèrdues que oscil·len entre el 20 i el 40% segons el país, ha trobat en els treballadors culturals i els artistes les seves principals víctimes, especialment en els autònoms. Aquests són alguns dels resultats que recull el recent informe “Las industrias culturales y creativas frente a la COVID-19: panorama del impacto económico” publicat per l’agència per a la cultura i l’educació de l’ONU.

Aquest informe, que és el resultat d’una revisió internacional de diversos estudis publicats en 2020, recalca el repte que ha suposat mesurar l’impacte econòmic global de la Covid-19, a causa de la manca de dades sobre la contribució del sector a l’economia en general, la naturalesa informal del treball cultural i creatiu, així com a la disparitat de dades i l’heterogeneïtat de les fonts disponibles segons els països.
 
 

Regions cobertes pels estudis examinats

Regions cobertes pels estudis examinats
 
 

En la metodologia aplicada per a l’elaboració de l'informe es van seleccionar 54 dels 87 estudis preseleccionats que complien amb criteris com la transparència del mètode, la mida de la mostra, la cobertura geogràfica i sectorial o la trajectòria dels autors dels estudis. Tot i que tots els països estan coberts, la presència d’estudis que cobreixen Europa Occidental i Amèrica del Nord és molt més freqüent.

Amb tot, l’informe inclou estimacions sobre l’impacte econòmic de la pandèmia en 20 economies de mida mitjana i gran, representant un 61% de l’economia mundial, però poc representatives de la realitat de les regions africana i de l’Àsia-Pacífic.

L’impacte econòmic ha sigut desigual entre subsectors, sent aquelles activitats en què la presència física és més fonamental per a l’experiència cultural, les més afectades. D’altra banda, quant a la viabilitat operativa i financera, l’informe conclou que les activitats que es desenvolupaven de forma professional a l’oficina abans de la pandèmia, han sigut més fàcils de mantenir amb les mesures de confinament.
 
 

Impacte de les característiques en el nivell de funcionament de les ICC durant la pandèmia

Impacte de les característiques en el nivell de funcionament de les ICC durant la pandèmia
 
 

Les pèrdues substancials en els ingressos de les ICC s'apliquen en tots els estats d'Àfrica, Europa (especialment el Regne Unit, que supera el 30% en pèrdues o França amb el 25%), i Amèrica del Nord. Des d'una perspectiva regional global, l’informe recull les dades d’un estudi centrat en Amèrica del Sud i Central que assenyala que el 52% de les empreses culturals i creatives van experimentar una disminució en els ingressos de més del 80% en 2020,

Quant a l’ocupació, la caiguda estimada de 750.000 milions de dòlars en el VAB de les ICC a escala mundial correspon a més de 10 milions de pèrdues de llocs de treball a tot el món en 2020. L'informe exemplifica aquesta caiguda amb el cas del Regne Unit, on prop de tres de cada set autònoms van perdre el treball a principis de 2020, enfront de prop d'un de cada catorze treballadors emprats en aquest mateix període.
 
 

Seqüència de respostes de la salut pública a la pandèmia i el seu impacte en les ICC

Seqüència de respostes de la salut pública a la pandèmia i el seu impacte en les ICC
 
 

L’informe destaca l’acceleració de la transformació digital en les ICC sorgida amb la crisi – tant des de la perspectiva dels professionals de la cultura, com dels públics –, particularment important en el cas de la indústria audiovisual, que s’ha traduït en l’aparició de models innovadors de producció, distribució i consum digitals.
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Naylor, R., Todd, J., Moretto, M. i  Traverso, R. (2021). Las industrias culturales y creativas frente a la COVID-19: panorama del impacto económico. Unesco unesdoc.unesco.org

   


 


 

_____________________________________________________________________