Torna la festa major! Repercussió econòmica de les cancel·lacions de 2020 i previsions per 2021


Associació Professional de Representants, Promotors i Managers de Catalunya
 

Les festes majors, un dels elements més importants per a la vertebració de la vida social i cultural dels municipis catalans, s’han vist afectades amb una allau de suspensions de concerts i d’altres esdeveniments culturals durant el passat any arran de la irrupció de la pandèmia. Aquestes cancel·lacions han tingut greus repercussions pel sector i han visibilitzat la fragilitat d’un sistema que compta amb una gran participació de públics.

Amb l’objectiu de posar llum i donar eines per al manteniment d’aquestes programacions, han tingut lloc les jornades sobre “Programacions segures en temps de pandèmia”, organitzades per l’Associació Professional de Representants, Promotors i Managers de Catalunya (ARC), en les quals s’ha presentat l’informe “La repercussió econòmica de la cancel·lació de les Festes Majors en el col·lectiu ARC”.

La finalitat d’aquest informe és identificar els recursos que s’han deixat d’invertir en la contractació de grups musicals per part de les administracions locals en les festes majors i els que es podrien deixar d’invertir en els pròxims dos anys, un aspecte que preocupa a un sector que ha perdut l’impuls que suposa l’organització d’aquests tipus d’esdeveniments per tot el territori.
 
 

  Percentatge de festes majors celebrades i cancel·lades l’any 2020. ARC

Percentatge de festes majors celebrades i cancel·lades l’any 2020. ARC
 
  

De l’enquesta, realitzada a 125 municipis de més de 500 habitants de tota Catalunya, s’extreu que el 52,9% de les festes majors no es van poder celebrar l’any 2020, a causa de les restriccions establertes al llarg de la pandèmia. El grau de cancel·lació, però, difereix segons el nombre d’habitants dels municipis: mentre les poblacions mitjanes (d’entre 5.000 i 25.000 habitants) van ser les més favorables a la celebració de les festes, la majoria dels municipis de menys de 5.000 i de més de 25.000 les van cancel·lar.

Tot i que el pressupost previst per a l’organització de les festes majors en 2020 va ser de 41 milions d’euros, una gran quantitat d’aquesta previsió no es va acabar executant. Amb tot, les previsions que fa l’estudi per 2021 quant a la celebració de festes són optimistes, un 93,3% dels municipis enquestats preveu realitzar-les, front a un 4,2% que mostra dubtes degut al context de la pandèmia i el 2,5% restant que afirma no preveure’n la celebració.
 
  

Despesa mitjana prevista per a 2021 de la festa major, per habitant. ARC

Despesa mitjana prevista per a 2021 de la festa major, per habitant. ARC
 
  

La previsió de pressupost total per 2021 seria lleugerament superior al de l’exercici anterior, amb 41,3 milions d’euros (5,36 euros per habitant), malgrat que els municipis que no van celebrar la festa major en 2020, preveuen reduir la seva inversió. Segons l’estudi, una partida important de la inversió de recursos anirà destinada a la millora d’infraestructures i serveis de seguretat derivats de la pandèmia, amb la qual cosa es redueix la capacitat de contractació de grups musicals, que es preveu que sigui d’uns 16 milions d’euros (un 38,6% del pressupost assignat a les festes).

L’informe es fa ressò de la importància que tenen els espectacles musicals en la cultura festiva d’arreu del territori, amb un 97,5% dels ajuntaments enquestats afirmant que els concerts són centrals en les seves festes majors. Per 2021, però, la tendència apunta cap a la contractació de grups més petits i de caràcter local, en detriment de grups internacionals.


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Blanc, F., i  Cesena, O. (2021). La repercussió econòmica de la cancel·lació de les Festes Majors en el col·lectiu ARC. Associació Professional de Representants, Promotors i Managers de Catalunya.

Blanc, F., i  Cesena, O. (2021). La repercussió econòmica de la cancel·lació de les Festes Majors en el col·lectiu ARC. Associació Professional de Representants, Promotors i Managers de Catalunya.


 


 

_____________________________________________________________________