El sectors culturals i creatius a Europa, un mercat en creixement


KEA, European Investment Fund
 

El procés de digitalització, la innovació tecnològica, una creixent consciència ambiental o el treball col·laboratiu són algunes de les tendències clau que estaven perfilant uns sectors culturals i creatius (SCC) en creixement a Europa abans de la pandèmia, i que sembla que aquesta no ha fet més que accentuar. Segons conclou l’estudi “Market Analysis of the Cultural and Creative Sectors in Europe”, els SCC representaven ja en 2017 un important mercat amb el 5,5% de l’economia global de la UE, dels quals un 2,5% pertany a la indústria audiovisual i multimèdia per si sola.

El document, que aplica una definició molt ampliada dels àmbits dels SCC, dedica el primer bloc a una anàlisi en forma agregada per a tots els sectors a escala europea, per passar a un segon bloc que aborda cada subsector identificat: el dels llibres i la premsa, l’audiovisual i multimèdia, les arts visuals, les arts escèniques, l’arquitectura, el patrimoni, arxius i biblioteques i altres activitats no incloses en els epígrafs anteriors (lloguer d’escenografia, reparació d’instruments musicals, etc.).
 
 

Evolució del valor afegit com a part de l’economia total de la UE, per subsector

Evolució del valor afegit com a part de l’economia total de la UE, per subsector
 
 

L’adopció digital i tecnològica dels darrers temps ha augmentat l’accés als continguts culturals en formats digitals i, per tant, el creixement del sector. Més enllà de la indústria de l’entreteniment, amb l’arribada de la pandèmia, moltes institucions culturals (com ara, museus que digitalitzen les seves col·leccions o espais escènics que emeten en streaming) han promogut la creació de nous serveis digitals per als visitants. A l’altra cara de la moneda, trobem el sector del llibre, que s’ha pogut veure afectat per aquest procés i que pateix una disminució del 3,1% en la seva participació del valor afegit global de la UE.

Quant a l’ocupació, els SCC donen treball a una mitjana del 6,2% de la població activa de la UE, comparable a sectors com les tecnologies de la informació i comunicació o l’hostaleria. Dels subsectors analitzats, el de l’audiovisual i multimèdia dona ocupació a un 1,9% del total de la població activa a la UE, esdevenint el principal impulsor de creixement dels SCC.
 
 

Evolució de les persones ocupades sobre el total de l’economia, per subsector

Evolució de les persones ocupades sobre el total de l’economia, per subsector
 
 

D’altra banda, l’informe conclou que cada vegada és més comú el desenvolupament de projectes de tipus col·laboratiu acompanyats, en molts casos, de la creació de hubs o coworkings creatius que contribueixen a l’impuls de la innovació i desenvolupament socioeconòmic i laboral dels territoris on s’hi ubiquen. Així mateix, s’afirma que l’impacte econòmic sobrepassa els mateixos sectors CC, ja que aquests proveeixen de continguts creatius a altres sectors i formen part inseparable d’àmbits com el turisme o el disseny.

En línia amb altres estudis similars publicats recentment, com ara 'La reconstrucció d’Europa. L’economia de la cultura i la creativitat abans i després de la COVID-19' l’estudi indica que l’impacte dels sectors culturals i creatius va més enllà d’aquests àmbits i jugarà un rol essencial en la recuperació social i econòmica d’Europa després de la pandèmia.

 


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:

     

Market Analysis of the Cultural and Creative Sectors in Europe

KEA, European Affairs, Deloitte (2021). Market Analysis of the Cultural and Creative Sectors in Europe

 


 


___________________________________________________________________