Arts escèniques i covid-19. Un any de canvis

Aquest informe, publicat el desembre de 2020 per l’International network for contemporary performing arts (IETM), explora com s’ha adaptat el sector de les arts escèniques a l’actual context de pandèmia, i identifica algunes dels mètodes de supervivència més interessants dutes a terme pel sector en països d’arreu. A més, també ofereix recomanacions als responsables polítics sobre com donar suport al sector actualment, en un futur proper i a llarg termini.

El sector de les arts escèniques s’ha vist empès a reinventar-se, i amb aquest document l’IETM fa un balanç dels aspectes positius i negatius que ha suposat l’arribada de la COVID-19. Molts professionals del sector consideren que la pandèmia ha inspirat el sorgiment de pràctiques innovadores i enriquidores, mentre que molts d’altres creuen que l’adaptació dels projectes a les actuals circumstàncies no ha comportat efectes satisfactoris.

Una de les principals reflexions que fa l’informe és que el resultat de les accions dutes a terme durant la pandèmia ha estat molt divers, essent les més exitoses les realitzades per professionals o companyies amb experiència prèvia treballant en formats digitals o a l’aire lliure.
 

Mike Erskine

Mike Erskine (Polivtseva, 2020, p. 19)
 

Alguns dels comportaments i estratègies més rellevants dutes a terme pel sector són:
 

  • S’ha detectat una tendència de retorn al minimalisme. Els esdeveniments massius no s’han pogut dur a terme, i en canvi s’ha experimentat amb formats més simples. Ara bé, no existeix la certesa que aquests nous formats sorgits darrerament es puguin seguir desenvolupant, ja que el sector continua depenent en bona mesura de finançament extern per a fer-los realitat.
  • La nova realitat ha forçat a molts artistes i professionals acostumats a treballar a escala internacional a explorar les possibilitats del seu entorn més proper, observant que també hi ha molta feina a fer des de la perspectiva local.
  • Per bé que el món digital ha obert més possibilitats per a les connexions transfrontereres, la creació de xarxes nacionals i internacionals no ha estat tan eficaç ni quantiosa com abans de la pandèmia.
  • Fa temps que l’objectiu d’aconseguir una major sostenibilitat del treball artístic està sobre la taula, i la pandèmia ha aportat nous elements de reflexió i la possibilitat d’experimentar amb nous models.

 
 


 ________________________________________________________________________________________________________________

 Descàrregues de l'Informe complet:
 

Polivtseva, E. (2020).The moment for change is now: COVID-19 learning points for the performing arts sector and policy-makers. IETM. https://www.ietm.org/en/publications 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________