El públic dels museus abans i després de la pandèmia


Laboratorio Permanente de Público de Museos (LPPM) |  Ministeri de Cultura i Esport

Amb l’esclat de la pandèmia, els hàbits i actituds dels públics de la cultura van patir una sèrie de canvis, guiats pel distanciament físic, l’ús de la mascareta o el control dels aforaments. En el cas dels museus, els canvis en el comportament han sigut, en certa manera, substancials i la digitalització ha jugat un paper mai no vist abans.

En aquest context, el Ministeri de Cultura i Esport ha publicat l’estudi ‘El público de museos en tiempo de pandemia. Impacto de la COVID-19’, elaborat per ARTImetria, amb l’objectiu de conèixer l’impacte de la Covid-19 en els hàbits de la població quant a la visita a museus entre el final del confinament (juny 2020) i desembre de 2020. Tot i això, i donat que moltes de les mesures per contenir la pandèmia segueixen vigents, aquest document pot ser d’interès per als responsables i professionals dels museus.
 

Museu de Prehistòria de Catalunya. Mac.cat

Museu de Prehistòria de Catalunya | Mac.cat
 
 

Abans de la pandèmia, segons constata l’informe, visitar museus o exposicions era la tercera activitat cultural més habitual entre les persones enquestades, per darrere d’anar al cinema o la lectura. El 71% de les persones declaren que solien visitar museus en el seu temps lliure, similar a l'assistència a concerts. Amb tot, el 64% dels visitants de museus i exposicions, afirma que ho feia en el context d’un viatge i per raons lligades a l’activitat turística.
 
 

Freqüentació de museus i altres activitats culturals abans de la Covid-19. Intensitat del vincle amb els museus.
 
 

Amb la fi del confinament domiciliari i la reobertura d’espais, l’estudi recull que un 22,4% de la població espanyola va visitar un museu o una exposició, almenys una vegada, en els mesos transcorreguts entre juny i desembre de 2020. Aquestes xifres es mostren pràcticament invariables a les prèvies al confinament (un 22,5% declarava visitar museus regularment abans de la pandèmia), per la qual cosa s’extreu que estem davant d’un públic fidel.

L'anàlisi comparativa de les persones que visitaven regularment museus abans de la pandèmia i les que ho han fet després del confinament, ha permès identificar quatre perfils públics dels museus: els visitants fidels, que visitaven regularment museus abans de la pandèmia i han tornat després del confinament (10%), els que visitaven regularment museus abans de la pandèmia, però no hi han tornat (12%), els que no visitaven regularment museus abans de la pandèmia i segueixen sense visitar-los (65%) i els nous visitants, que no visitaven regularment abans, però han començat a fer-ho després del confinament (12%).

D’altra banda, les dificultats per fer turisme en les condicions anteriors a la pandèmia ha provocat que, entre els nous visitants de museus, el 87% hagi escollit aquesta opció com a alternativa a l’activitat turística (enfront del 64% previ a la pandèmia).

L’estudi conclou que l’estat anímic condiciona la decisió de visitar, o no, un museu durant la pandèmia. D’una banda, gairebé el 45% de les persones enquestades expressava preocupació, una proporció que augmenta fins al 52% entre aquelles qui han deixat de visitar museus, grup que també mostra tristesa en major mesura que la resta de perfils. D'altra banda, si entre la població en general hi ha un 16% de persones que diuen estar animades, aquest percentatge augmenta fins al 24% entre aquelles que han visitat algun museu.
 
 

Motius per no anar als museus durant la pandèmia

Motius per no anar als museus durant la pandèmia
 
 

Entre aquelles persones que no han visitat museus després del confinament, el 63% apunten a la restricció de mobilitat a causa de la pandèmia com a motiu principal. La dificultat per a viatjar (35%), tenint en compte la relació detectada entre les visites a museus amb l’activitat turística, o la preferència per activitats a l'aire lliure (42%) són també motius importants. Només una minoria de les persones enquestades (9%) mostren desconfiança respecte a les mesures preventives aplicades pels museus.

Altres dades interessants que desprèn l’estudi indiquen que, tot i que els perfils dels visitants són similars als previs a la pandèmia, el percentatge de persones que han anat soles a visitar museus (16%) triplica ara les dades recollides a l' Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2018-2019 (5,6%).

D’altra banda, mentre un 32% de les persones enquestades creu que els museus no han de canviar substancialment les seves programacions, un 28% considera que cal promoure la reflexió entorn dels canvis socials provocats per la pandèmia. Quant als continguts, existeixen opinions generalitzades que reclamen nous relats en els quals es puguin reconèixer, que siguin comprensibles i innovadors.


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos l'informe:
 

Laboratorio Permanente de Público de Museos (LPPM). (2021). El público de museos en tiempo de pandemia. Impacto de la COVID-19. Ministerio de Cultura y Deporte. culturaydeporte.gob.es

 


 

_____________________________________________________________________