Pla d’acció cultural de Santa Eugènia de Berga


Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC)Diputació de Barcelona
 

L’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, davant la necessitat de definir la seva futura política cultural, ha encarregat al Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) l’elaboració del Pla d’acció cultural (PAC) que presentem avui i que emmarcarà les accions d’aquest ajuntament en matèria de cultura.

Santa Eugènia de Berga (Osona) és una població de tradició rural i agrícola, característica de la Plana de Vic, amb unes manifestacions culturals lligades a la pagesia, com són les festes de Sant Antoni (Festa dels Tonis) i la del segar i el batre. Tot i estar situada en aquest entorn, les dades apunten al fet que el 87,5% de la població assalariada treballa a la indústria. És un poble percebut com a nucli satèl·lit de Vic, lleugerament envellit i amb poques oportunitats per a la gent jove.
 
 

Església romànica de Santa Eugènia de Berga. santaeugenia.cat

Església romànica de Santa Eugènia de Berga. santaeugenia.cat
 
 

L’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga basa la seva política cultural, principalment, en donar suport a les activitats organitzades per les entitats socials i culturals. Els habitants mostren interessos culturals com anar al teatre, i, en menor mesura, visitar una exposició, anar a un concert o a un museu, però normalment han de buscar aquestes activitats fora del municipi. Davant d’aquesta situació, l’estratègia de retenció de públic de l’ajuntament ha estat oferir la total gratuïtat de les propostes culturals.

L’informe fa una anàlisi dels equipaments culturals en actiu i d’aquells susceptibles de tenir un ús cultural en un futur, de la importància del patrimoni cultural local i del cicle festiu. Partint d’això, el document defensa que la política cultural del poble ha de dialogar amb l’entorn comarcal per poder tenir un impacte a altres municipis i atreure visitants.
 
 

Centre Cívic de Santa Eugènia de Berga. santaeugenia.cat

Centre Cívic de Santa Eugènia de Berga. santaeugenia.cat
 
 

L’estratègia del Pla d’acció cultural de Santa Eugènia de Berga s’estructura en:
 

 • Un marc de referència general inspirat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
   

 • Tres objectius que defineixen la voluntat de treballar en una determinada direcció:
   

  • Contribuir, des de la cultura, a fer més atractiu el fet de viure i visitar Santa Eugènia de Berga

  • Contribuir a cohesionar la població

  • Dinamitzar la vida i l’oferta cultural del poble, els públics i els agents
    

 • Tres valors transversals que s’apliquen a tot el document: el territori i la cooperació intermunicipal, la cooperació sectorial i el focus en la joventut com a garantia de futur
   

 • Cinc línies estratègiques que emmarquen el conjunt de les 21 accions que donen forma al pla:
   

  • La programació, base de l’oferta cultural

  • Territori, patrimoni i atractiu turístic

  • Més participació, millor governança

  • Per una reformulació dels espais culturals

  • Més recursos per a una millor oferta cultural.
    
    

Estratègia del PAC de Santa Eugènia de Berga

Estratègia del PAC de Santa Eugènia de Berga
 
 

La metodologia, adaptada i desenvolupada durant el procés d’elaboració d’aquest estudi, ha comportat un treball de recerca i anàlisi documental, visites als equipaments culturals, una sèrie d’entrevistes a diferents agents culturals i responsables polítics del municipi i una trobada ciutadana i associativa sobre la cultura al municipi.

Els Plans d’acció cultural són instruments que promouen la reflexió, el debat i el desenvolupament d’estratègies i de propostes culturals locals que la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels municipis, a través de l’Àrea de Cultura.

 

 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Rosselló, D. (coord.), Centre d'Estudis i Recursos Culturals. (2021). Pla d'acció cultural de Santa Eugènia de Berga. Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Eugènia de Berga.

 


 

_____________________________________________________________________