Pla d’acció cultural de Font-rubí


Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC)Diputació de Barcelona
 

Al bell mig d’un paratge natural privilegiat trobem Font-rubí (Alt Penedès), municipi que compta a partir d’ara amb el seu propi Pla d’acció cultural (PAC), elaborat pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) per encàrrec de l’Ajuntament i davant la necessitat d’actualitzar la seva política cultural.

La distribució territorial de la població, molt dispersa i repartida en 16 barris, i el seu envelliment destacable en els darrers anys són alguns dels reptes fonamentals als quals es pretén donar resposta a través d’aquest pla, que recull aspectes com la posada en valor del patrimoni i el relleu generacional del teixit associatiu local, especialment rellevant en qüestions relacionades amb la cultura popular i tradicional.
 
 

Vista del paisatge de Font-rubí amb els diversos nuclis. font-rubi.cat

Vista del paisatge de Font-rubí amb els diversos nuclis. font-rubi.cat
 
 

Els objectius generals del PAC de Font-rubí, en línia amb altres plans, inclouen l’anàlisi de la realitat cultural del municipi, la definició d’un marc estratègic que orienti les polítiques culturals i les accions a dur a terme en els anys vinents, així com l’establiment d’espais de governança i participació en les polítiques culturals.

Aquesta estratègia vol donar un nou impuls a la cultura i apostar per la formació, la creació i la difusió; potenciar la col·laboració entre els agents locals i contrarestar la dispersió territorial, i fomentar la participació com a eina de dinamització comunitària.
 
 

Centre Recreatiu de Guardiola de Font-Rubí. Ajuntament de Font-rubí

Centre Recreatiu de Guardiola de Font-Rubí | Ajuntament de Font-rubí
 
 

Per tal de fer possible l’elaboració d’aquest pla s’han dut a terme una sèrie d’entrevistes a diferents agents culturals i responsables polítics del municipi, a més d’analitzar fonts com estadístiques, memòries i pressupostos existents i visites tècniques als equipaments culturals.

Els Plans d’acció cultural són instruments que promouen la reflexió, el debat i el desenvolupament d’estratègies i de propostes culturals locals que la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels municipis, a través de l’Àrea de Cultura.

 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:


Juanola, E  i  Centre d’Estudis i Recursos Culturals (coord.). (2021). Pla d'acció cultural de Font-rubí. Diputació de Barcelona. Ajuntament de Font-rubí

 


 

_____________________________________________________________________