Cinc capitals de la cultura a la recerca de solucions


L’estudi "Culture, the arts, and the Covid-19 pandemic: Five cultural capitals in search of solutions" investiga com les polítiques culturals de cinc capitals referents en matèria cultural a escala internacional – Berlin, Londres, Nova York, París i Toronto – es van adaptar per recuperar-se dels efectes de la pandèmia de la Covid-19 i esdevenir més resilients.

Dividit en cinc capítols, el document presenta els estudis de cas de les ciutats escollides i inclou, per a cadascun dels casos, una visió general del sistema de governança i l’enfocament polític de cada ciutat, així com les polítiques culturals implementades recentment.

Tot seguit, analitza l’impacte de la pandèmia en el sector cultural, els punts forts i punts febles de les mesures que ha pres cada ciutat per fer front a la crisi. Per respondre a qüestions com quins han sigut els resultats d’aquestes mesures o quins són els reptes que tenen al davant, s’han tingut en compte les capacitats de governança en les seves dimensions: analítica (coneixements i expertesa en la presa de decisions), reguladora (mesures d’incentivació, autoritzacions, prohibicions, etc.), executiva i de coordinació (relativa a la negociació i mediació entre les parts). A tall d’anàlisi DAFO, també s’hi aborden les oportunitats i debilitats detectades i es conclou amb un una sèrie de recomanacions polítiques.
 
 

L'Electric Cinema de Londres

Electric Cinema de Londres 
 
 

Però potser la part més rellevant de l’estudi es trobi a l’apartat destinat a les conclusions on, més enllà d’extreure les problemàtiques compartides i les lliçons apreses dels casos estudiats, s’avança amb propostes per atènyer un model cultural més resilient per a les ciutats que pugui ser útil per fer front, segons els autors, a aquesta i a futures crisis. Algunes de les conclusions més rellevants són les següents:
 

 • Els reptes comuns giren al voltant de la incertesa, la gestió de la governança multinivell i l’impacte econòmic;
   

 • Els problemes més importants identificats als cinc ecosistemes culturals urbans són la discontinuïtat en la implementació de les polítiques culturals, la precarització del treball, la digitalització del consum cultural i les desigualtats en l’accés, així com la interrupció de les accions d’intercanvi cultural;
   

 • Els grups de treball culturals poden esdevenir una eina útil per superar unes capacitats de coordinació que s’han demostrat ineficaces;
   

 • Cal avançar en la integració de les polítiques culturals en la planificació urbana i crear plans estratègics per a la recuperació cultural i urbana.


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Anheier, H. K., Merkel, J., i Winkler, K. (2021). Culture, the arts, and the Covid-19 pandemic: Five cultural capitals in search of solutions. Hertie School.

Anheier, H. K., Merkel, J., i Winkler, K. (2021). Culture, the arts, and the Covid-19 pandemic. Five cultural capitals in search of solutions. Hertie School. DOI: https://doi.org/10.48462/opus4-3722


 


 

_____________________________________________________________________