Informe 2020 de les programacions del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals


Oficina de Difusió Artística (ODA) | Diputació de Barcelona
 

El tancament dels espais escènics i les restriccions derivades de la Covid-19 durant gairebé quatre mesos en 2020, han provocat la caiguda del 35,5% de les funcions programades als espais escènics municipals de la demarcació de Barcelona. Aquest descens s’ha donat de forma global a tots els indicadors, però ha estat més accentuat en el nombre d’assistents (cau un 55%)  i ingressos (59,5%) que en les funcions programades i la despesa efectuada pels ens locals, recolzades per les mesures extraordinàries dutes a terme per l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona destinades a garantir la continuïtat de l’activitat cultural dels municipis.

Aquestes són algunes de les dades que es desprenen de l’informe 2020 de les programacions del Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals, un programa que dona suport a la difusió del teatre, la música i la dansa professionals a l'àmbit local, en el qual han participat 92 municipis l’any 2020, representant el 73,6% dels habitants de la demarcació de Barcelona.
 
 

La Rambla de les Floristes, espectacle amb més assistents en 2020. May Zircus/TNC

La Rambla de les Floristes, espectacle amb més assistents en 2020. May Zircus/TNC
 
 

Programació i assistència

L’informe conclou que les funcions dels espais escènics municipals han caigut un 35,5%, especialment en les funcions de pagament (39%), mentre que ha augmentat el nombre de funcions gratuïtes (9,2%) respecte a 2019. Amb tot, el circ és l’únic sector que ha incrementat el nombre de funcions amb un creixement del 13,4%.

La música és el sector que aplega un major percentatge d’assistents (35,5%) respecte a les funcions programades (31,8%) als espais escènics municipals. El teatre representa més de la meitat de les funcions (54,4%) i dels assistents (55,1%) i la dansa (5,1% de les funcions i 4,2% dels assistents) i el circ (8,7% de les funcions i 5,2% dels assistents) són els sectors amb menys funcions programades i que percentualment acullen menys assistents.
 
 

Nombre de funcions per sector i tipologia, 2017-2020

Nombre de funcions per sector i tipologia, 2017-2020
 
 

D’altra banda, amb el tancament dels espais escènics, l’assistència de públic ha caigut un 55%, interrompent el creixement sostingut d’espectadors dels anys anteriors. La música (-63%), la dansa (-65%) i el teatre (-50,5%) ha patit una gran caiguda d’espectadors i el circ, en canvi, és l’únic gènere que incrementa un 42,1% el nombre espectadors, a conseqüència de la gira d’un espectacle internacional de gran format durant el primer trimestre de l’any.
 
 

Evolució dels assistents al Circuit, 2017-2020

Evolució dels assistents al Circuit, 2017-2020
 
 

Dades econòmiques

A partir de les dades facilitades pels 92 municipis, s’estima que durant el 2020 s’han cancel·lat 1.044 funcions als espais escènics de la demarcació de Barcelona, amb un cost de contractació que supera els 3,4 milions d’euros. La despesa en contractació cau un 46,8% i en ingressos per taquilla un 59,5%. El creixement dels ingressos de circ en un 170% - degut sobretot a les circumstàncies comentades anteriorment -, amb poc pes en el volum global de programació del circuit, no contraresta la tendència general a causa del fort retrocés dels altres gèneres.

Cal destacar també la disminució del preu mitjà de les entrades i l’augment de les funcions gratuïtes, indicadors que juntament amb el manteniment del percentatge d’ocupació de les sales mostren l’esforç dels ens locals per recuperar i captar públic en el context actual.
 
 

Mitjana de la contractació i taquillatge per funció. Any 2020

Mitjana de la contractació i taquillatge per funció. Any 2020
 
 

La Diputació de Barcelona ha augmentat un 26,9% l’aportació als espais escènics per tal de fer front a l’impacte negatiu de la Covid-19. Una de les principals mesures del pla de xoc ha estat l’aportació de 400.000 € des de l’ODA, destinats a impulsar la recuperació de les programacions artístiques estables dels espais escènics municipals adherits al Circuit durant el darrer quadrimestre de l’any.


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Oficina de Difusió Artística. (2021). Informe de les programacions dels espais escènics municipals de la província de Barcelona. Resultats any 2020. Diputació de Barcelona.

     


 


 

_____________________________________________________________________