#10penkult.cc Decálogo de Prácticas Culturales de código abierto v 1.0.

Es tracta d'un document escrit amb la modalitat booksprint en que s'aplega un grup de persones durant uns dies per a produir un llibre de forma col·laborativa mitjançant un procés dinamitzat i facilitat amb l'eina booki.cc. En aquest cas el projecte va ser promogut pel centre cultural Tabakalera de Sant Sebastià i va comptar amb la presència de diverses persones molt actives en el marc de la “cultura lliure” a l'Estat Espanyol.

Tal i com els autors remarquen, no es tracta un únic tema, sinó que es desenvolupa un decàleg que vol exposar l'estat de la qüestió al voltant dels principis bàsics que conformen el nou paradigma de la cultura lliure. Un concepte que es relaciona amb l'extensió d'internet, però sobretot de la web social s'ha accelerat el procés de transformació de les pràctiques socials i culturals. Una sacsejada que ha afectat la gestió dels projectes, els mètodes de creació, de producció, els models educatius i els processos de comunicació. El concepte de “públic” com a simple receptor cada vegada té menys sentit i els espais de producció, difusió i distribució comencen a deixar pas a nous espais alternatius als circuits culturals tradicionals.

El projecte s'adreça a totes les persones que estiguin interessades a conèixer i reflexionar sobre les pràctiques de “codi obert” amb la voluntat d'arribar a tots els agents i treballadors culturals i vol servir d'ajut a les institucions culturals per comprendre i imaginar altres modes de col·laboració i posta en marxa de projectes d'una manera fluïda i en consonància amb aquestes pràctiques i els principis que les orienten. “Necessitem un reboot per actualitzar el funcionament de les pràctiques culturals i les condicions que les determinen”.

PDF Decálogo de Prácticas Culturales de código abierto v 1.0