Informe 2021 de les programacions del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals

Oficina de Difusió Artística | Diputació de Barcelona
 
 

Els resultats de l’any 2021, posen de manifest, l’aposta dels espais escènics municipals per recuperar l’activitat, després de l’aturada de l’any 2020 per la crisi sanitària del COVID-19, en un context marcat, encara, per l’impacte de la pandèmia. Malgrat la reducció d’aforaments, les limitacions horàries, els confinaments municipals i les mesures sanitàries, a nivell global, el Circuit va assolir el 2021 els seus millors resultats pel que fa a les xifres de participació de municipis i funcions programades.


L’any 2021 més d’una tercera part dels municipis de la demarcació de Barcelona van participar al Circuit i es van realitzar 2082 funcions als espais escènics municipals. La despesa en contractació d’espectacles va augmentar gairebé un 60% respecte el 2020, situant-se encara per sota de la inversió realitzada l’any 2019 (-15%).

Tot i l’important augment de l’oferta dels espais escènics, els indicadors d’assistència i els ingressos per taquilla es van recuperar més lentament, amb resultats encara força per sota dels valors obtinguts els anys precedents a la pandèmia. Tot i que a nivell general els ingressos per la venda d’entrades van augmentar un 35% respecte l’any anterior, el percentatge d’ocupació de les sales i la cobertura del caixet amb els ingressos de taquillatge van seguir el descens iniciat el 2020 i van assolir els valors més baixos dels darrers anys. Cal destacar la disminució del preu mig de les entrades i l’augment de les funcions gratuïtes, indicadors que mostren l’esforç dels ens locals per recuperar i captar públic en el context de pandèmia.
 
 

Aquestes són algunes de les dades que es desprenen de l’informe 2021 de les programacions del Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals, un programa que dona suport a la difusió de les arts escèniques i musicals professionals a l'àmbit local, en el qual han participat 113 municipis l’any 2021.


 

53 diumenges, espectacle amb més assistents el 2021.

Misògines/Elefant/Teatre Romea/Mola produccions
 
 


Els espais escènics municipals van recuperar el nombre de funcions programades. 17 municipis es van incorporar al circuit de programació professional.

Pel que fa al número de funcions, l’any 2021 es va assolir la xifra més alta registrada al Circuit. Les funcions dels espais escènics van augmentar un 62,5% respecte l’any 2020 i un 5,4% respecte els dos anys anteriors a l’aturada de la COVID-19. Es van realitzar una mitjana de 18 funcions per municipi, 5 funcions més que l’any 2020 (amb un valor mig de 13 funcions), però encara per sota dels nivells d’anys anteriors (20 funcions per municipi l’any 2018 i 21 el 2019).

Per gèneres la dansa va ser el sector amb un major increment de funcions, doblant el nombre de l’any 2020 i arribant a nivells similars als anys de prepandèmia. El circ i el teatre van ser els sectors amb una evolució més positiva en el període 2018-2021: el circ amb un augment del 75% en aquest període i del 84,5% respecte l’any 2020; el teatre va augmentar un 11,5% en aquest període i un 57’5% respecte el 2020. Les funcions de música, tot i que van augmentar un 57% respecte el 2020, no van assolir encara els nivells de programació anteriors a la pandèmia (amb una davallada de més d’un 10%).


 

 
Número de funcions per sector i tipologia, 2018-2021


 

 

Malgrat l’important augment de l’activitat, la recuperació del públic va quedar lluny encara de les xifres registrades els anys precedents a la pandèmia. L’any 2021 van assistir 308.291 espectadors als teatres municipals, amb un increment del 46,7% respecte l’any anterior. Aquesta xifra però, representa encara un descens del 34,23% respecte els assistents de l’any 2019 (468.739 assistents).

Evolució dels assistents al Circuit


 

Dades econòmiques

L’any 2021 la despesa dels espais escènics municipals destinada a la contractació d’espectacles professionals va augmentar un 58,86% respecte l’any anterior, amb una despesa de 8,7 M d’euros, mentre que els ingressos generats per la venda d’entrades van estar de 3.590.431 €, amb un creixement més moderat, respecte l’any 2020, del 35,40%. La cobertura del caixet amb els ingressos de taquillatge va seguir disminuint i va suposar un major esforç pels ajuntaments.


 


 

Evolució del cost mig del caixet i de l’ingrés mig per taquillatge per funció, 2018-2021
 
 


L’any 2021, el 99,6% de la programació dels espais escènics municipals, que van participar del Circuit, van rebre suport de l’Oficina de Difusió Artística (un total de 2.073 funcions professionals). La Diputació de Barcelona va destinar 1.858.404 € al suport de l’activitat dels teatres i auditoris municipals, un 15% de la despesa en caixets. L’aportació de la Diputació ha augmentat un 66,43% en els darrers 4 anys.


 


 

Evolució de les funcions del Circuit i les funcions amb subvenció de l’ODA, 2018-2021

 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:

Oficina de Difusió Artística. (2022). Informe de les programacions dels espais escènics municipals de la província de BarcelonaResultats any 2021. Diputació de Barcelona.


 


 
____________________________________________________________________