Xarxes culturals locals: una guia per entendre millor les seves dinàmiques


European Network of Cultural Centres | R. Iacob
 

Les xarxes d’actors culturals són un important actiu no només per als ecosistemes culturals, sinó també per a les comunitats i els territoris, que necessiten estratègies ben adaptades als seus objectius, però que sovint es troben amb reptes que poden dificultar la seva tasca.

Com poden aquestes organitzacions obtenir i optimitzar recursos, temps i energia? Quin tipus de sinergies es poden establir entre organitzacions similars? Com es poden crear les condicions favorables des de la política? La European Network of Cultural Centres (ENCC) ha publicat la guia “Local Networks: (a guide to) Reimagining the Work of Cultural Organisations” per respondre a aquestes i a altres preguntes.

Partint de qüestions pràctiques i de coneixements teòrics, aquest document pretén esdevenir una eina de reflexió per a gestors culturals, analitzant el funcionament de les organitzacions culturals i oferint perspectives basades en la investigació. A més, ofereix una sèrie d’estudis de casos de xarxes culturals locals d’arreu d’Europa.
 
 

Il·lustracions de Marine Domec per a la guia. ENCC

Il·lustracions de Marine Domec per a la guia | ENCC
 
 

Composta per onze capítols, la guia dedica els dos primers apartats a definir allò que entenem per “xarxa local” i les raons que les fan interessants per aprofundir en matèria de compromís amb les comunitats, desenvolupament sostenible i canvi social

Tot seguit, els següents tres capítols del document aprofundeixen en aspectes i reflexions rellevants lligats al context a l’hora d’establir una xarxa d’aquest tipus, les relacions amb els stakeholders i altres actors i les dificultats que poden sorgir tenint en compte la diversitat de tipologies de xarxes (educatives, cíviques, socials, culturals, etc.). Els casos analitzats, com a la resta del document, exemplifiquen aquí la importància d’aspectes com el lligam amb el territori i la proximitat, la confiança entre actors, les relacions de poder i els espais d’acció en comú, la principal fortalesa de les xarxes.

El desplegament de la governança en aquest tipus de xarxes té una sèrie de particularitats, respecte a altres tipus d’organitzacions més institucionalitzades, de les quals se n’ocupen els capítols sis i set: focus en els processos de treball, gestió horitzontal i democràtica i altres aspectes més personals, com la celebració de l’èxit i els esforços de les persones integrants. Un altre aspecte recollit és el procés d’institucionalització d’una xarxa informal a altra més formal, amb les oportunitats i reptes que això implica per a l’organització i l’entorn.
 
 

Qüestions al voltant de la vida d’una xarxa | ENCC

Qüestions al voltant de la vida d’una xarxa | ENCC
 
 

La guia dedica els darrers capítols al rol que ostenten les administracions públiques en el suport a les xarxes locals – no només en matèria de finançament – i als resultats favorables que la internacionalització pot aportar a aquestes organitzacions, especialment en matèria de cooperació internacional.

En conclusió, aquest document és una eina útil per inspirar els gestors de xarxes d’agents culturals locals, en qualsevol de les fases del seu desplegament, des dels passos previs a l’establiment de l’organització a etapes més madures del projecte.
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos la guia:
 

Iacob, R. (2021). Local Networks: (a guide to) Reimagining the Work of Cultural Organisations. ENCC. encc.eu/resources

   


 


 

_____________________________________________________________________