Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives. Convocatòria CREA-CULT-2021-NET


 

El Programa Europa Creativa reuneix accions de suport als sectors culturals i creatius europeus. El 33% del pressupost total del programa va destinat al subprograma Cultura, que ajuda a artistes, creadors, professionals de la cultura i organitzacions a cooperar i co-crear més enllà de les fronteres, per recolzar-ne la capacitació, arribar a noves audiències i abordar els reptes socials del moment.
 

Aquesta convocatòria d’acció de suport a les xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives té com a objectiu millorar les capacitats dels sectors culturals i creatius europeus per afrontar reptes comuns i fomentar els talents, innovar, prosperar i generar llocs de treball i creixement.
  

Aquesta acció donarà suport als projectes implementats per xarxes d’organitzacions culturals europees altament representatives, plurinacionals i basades en l’afiliació, que cobreixen una àmplia gamma de països participants a l'Europa Creativa. Les xarxes han de tenir una missió compartida, regles de governança i drets i obligacions dels membres, tal com s’especifica formalment (als "estatuts" o equivalents) i acorden els seus membres. Les xarxes haurien d’estar compostes per una entitat coordinadora i els seus membres. 
 

Les propostes haurien d'abordar una o diverses de les prioritats específiques següents: 
 

  • augmentar l’accés cultural i la participació en la cultura, així com el compromís i el desenvolupament del públic. 

  • construir la capacitat per ser actiu a nivell internacional a Europa i més enllà. 

  • contribuir al Pacte Verd Europeu. 

  • ajudar els sectors culturals i creatius europeus a aprofitar plenament les noves tecnologies per millorar la seva competitivitat.
     

Les propostes han d’incloure activitats adequades per al reforç de les capacitats d’organitzacions i professionals actius en els sectors creatius i culturals. Aquestes activitats s'han de dissenyar específicament per abordar les prioritats escollides de la convocatòria d'una manera eficaç. 
 

Són elegibles les empreses (públiques o privades) establertes en un dels països participants al Programa d’Europa Creativa. 
 

Pressupost: 27M € (fins el 60% dels costos elegibles)             

Data límit: 26/08/2021 


 
 
 

Per saber-ne més
 

Convocatòria CREA-CULT-2021-NET

Text de la Convocatòria

Pla de treball Europa Creativa 
 
  

Internacional Diba
 

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

    
 

___________________________________________________________________________