ODS i patrimoni. El buit que cal omplir


És evident que el patrimoni cultural, natural, tangible i intangible juga un paper important en la contribució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per l’Agenda 2030; un pla d’acció per a les persones, el planeta i la prosperitat que busca enfortir la pau universal a través de la col·laboració entre països. De la mateixa manera, però, és ben sabut pels professionals del sector de la cultura i el patrimoni que l’Agenda 2030 no reconeix ni afirma plenament la importància de la cultura i el patrimoni com a motor i facilitador essencial del desenvolupament sostenible.

Amb la intenció d’omplir aquest buit, el passat mes de març l’ICOMOS va publicar la guia, 'Heritage and the Sustainable Development Goals' una guia amb un objectiu doble:
 

  • Sensibilitzar als agents del desenvolupament sostenible de la contribució que el patrimoni pot tenir en el medi ambient i el foment de la sostenibilitat.
     
  • Orientar als membres de l’ICOMOS i als professionals del sector en general en l’adopció d’una perspectiva de desenvolupament sostenible en les seves pràctiques patrimonials, per tal que s’alineïn amb els ODS.
     
     
     

Luca Micheli on Unsplash

 Luca Micheli | Unsplash
 
 

L’ICOMOS compta amb 29 Comitès Científics Internacionals especialitzats en diversos aspectes del patrimoni, 7 Grups de Treball i Iniciatives i un centenar de Comitès Nacionals. Durant l’última dècada, la preocupació per fomentar una gestió del patrimoni compromesa amb el desenvolupament sostenible ha incrementat, i aquest és un dels treballs més recents que ho posa de manifest.

La guia consta de 17 seccions, cadascuna de les quals aborda un ODS específic i inclou: una descripció del context actual, que subratlla tant les oportunitats com les amenaces; una declaració sobre la contribució del patrimoni a l’ODS en qüestió, ja sigui directament o de forma indirecta; i un estudi de cas amb exemples pràctics. Tot seguit, es presenten una sèrie de recomanacions específiques per a la integració del patrimoni com a factor positiu en el desenvolupament sostenible, d’entre les quals destaquem l’adaptació dels Objectius als contextos locals i regionals per tal d’afavorir la interacció activa dels ciutadans.

Com a part complementària d’aquesta guia, l’ICOMOS es proposa desenvolupar una estratègia d’aplicació pràctica en un nou document.


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:

     

Labadi, S., Giliberto, F., Rosetti, I., Shetabi, L., Yildirim, E. (2021). Heritage and the Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors. ICOMOS

Labadi, S., Giliberto, F., Rosetti, I., Shetabi, L., Yildirim, E. (2021). Heritage and the Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors. ICOMOS. https://bit.ly/3thEh8z


 


 

_____________________________________________________________________