Cap a una transició per als sectors culturals i creatius: més enllà de la recuperació post-Covid


Comissió CULT - Parlament Europeu
 

Com hem anat revisant a un gran ventall d’estudis d’autoria diversa, els sectors culturals i creatius (SCC) han estat un dels àmbits més afectats per la pandèmia. Amb unes mesures per contenir l’expansió del virus que han afectat directament a tota mena d’espais culturals, la crisi ha posat de manifest, una vegada més, la situació de vulnerabilitat que ja patien les treballadores i treballadors de la cultura abans de l’arribada de la pandèmia.

L’informe “Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe – crisis effects and policy recommendations”, elaborat per a la Comissió CULT del Parlament Europeu, s’afegeix als nombrosos estudis que apunten que els SCC podrien esdevenir clau en l’Europa de la recuperació. Aquest document analitza els efectes de la crisi i les respostes polítiques que s’han dut a terme per donar suport als SCC i fa recomanacions polítiques per millorar la seva resiliència a mitjà i llarg termini.
 
 

Rol dels responsables de polítiques europeus en el procés de transició

Rol dels responsables de polítiques europeus en el procés de transició
 
 

A tall de guia, l’estudi obre amb un primer bloc que estudia la fràgil situació de l’ecosistema dels SCC prèvia a la pandèmia, com l’han afectat les mesures per contenir la seva expansió i els efectes que han tingut sobre els mateixos sectors i els canvis d’hàbits dels consumidors de la cultura.

A partir d’aquesta fotografia de situació, l’estudi dedica el segon bloc a una anàlisi d’emergència i ofereix un mapatge de les mesures polítiques implementades per al rellançament dels SCC; a destacar, aquelles preses per incentivar els ingressos, les modificacions dels marcs legals i el rol de l’estatut de l’artista, el suport a la innovació i la cohesió social. Un aspecte clau d’aquest bloc són els apartats on, per a cadascun d’aquest grup de mesures, els autors analitzen les lliçons apreses per a la seva consideració.


 

‘We won’t go back to normal, because normal was the problem’

El tercer bloc parteix de la necessitat d’enfocar la transformació estructural dels SCC cap a pràctiques més resilients, justes i sostenibles. Més enllà de les mesures d’emergència per reflotar el sector, aquestes línies apunten cap a una evolució que posi en relleu una transició sostenible per sobre de l’enfocament de la recuperació a curt termini, que ens portaria a una ‘normalitat’ prèvia a la crisi. Com a marc d’acció, s’hi apunta a la necessitat d’alinear aquestes mesures amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.
 
 

Recuperació versus transició

Recuperació versus transició
 
 

L’informe tanca amb una sèrie de recomanacions polítiques agrupades en tres iniciatives prioritàries: garantir un sistema de treball just per als SCC a Europa, establir un marc digital europeu que s’adapti a l’ADN d’aquests sectors i recolzar als SCC com a part integral de societats innovadores i cohesionades. El focus d’aquestes mesures és reforçar la cultura i la creativitat a mitjà i llarg termini, recolzant-les especialment en el procés de transició cap a un sistema sostenible i resilient.
 
 

Més enllà de la crisi de la Covid-19: 3 iniciatives prioritàries i 6 camps d’acció transversals

Més enllà de la crisi de la Covid-19: 3 iniciatives prioritàries i 6 camps d’acció transversals

 


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:

     

Cultural and creative sectors in post-Covid-19 Europe: crisis effects and policy recommendations.

IDEA Consult, Goethe-Institut, Amann S. i Heinsius J. (2021). Cultural and creative sectors in post-Covid-19 Europe: crisis effects and policy recommendations. European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies. https://bit.ly/3tUnARp 


_______________________________________________________________________