Cap a una transició per als sectors culturals i creatius: més enllà de la recuperació post-Covid