Pla estratègic dels Centres Cívics de Vic

El Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) acaba de lliurar a l’Ajuntament de Vic el «Pla estratègic dels Centres Cívics» document que s’emmarca en la vocació d’assistència i cooperació tècnica que la Diputació de Barcelona presta als municipis i consells comarcals de la demarcació de Barcelona i que en l’Àrea de Cultura es concreta en l’acompanyament en l’àmbit de les polítiques i els projectes culturals.

Aquest Pla Estratègic, que caldrà adaptar a l’escenari d’incerteses provocades per la irrupció de la pandèmia de la COVID-19, planteja un conjunt de propostes de desenvolupament de la Xarxa de Centres Cívics de Vic per als propers anys amb la missió d’oferir recursos, oportunitats i activitats per a afavorir l’accés i la participació cultural de la ciutadania de Vic, apostant per la proximitat, la inclusió, la cohesió social i l’educació,  alhora que afavorint la coordinació de serveis i l’enfortiment i la col·laboració amb el teixit associatiu.

En aquest sentit, l’elaboració del «Pla Estratègic dels Centres Cívics de Vic» es sustenta en la necessitat d’endreçar i determinar les línies estratègiques que han de guiar l’evolució de la xarxa de centres cívics de la ciutat, per tal d’assolir principalment els següents objectius:
 

  • Facilitar l’accés a la cultura de proximitat, donant coherència i sentit a les actuacions i iniciatives que porten a terme els centres cívics de Vic.
  • Potenciar el valor de les actuacions dels centres cívics, facilitant orientacions i eines als seus treballadors a més de donar visibilitat als recursos necessaris per assolir l’impacte desitjat.
  • Emmarcar l’actuació dels centres cívics dins del PAC 2018-2025.
     


 

Podeu consultar-ne el contingut íntegre aquí:
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

«Pla estratègic dels Centres Cívics de Vic ». (2020).  Barcelona : Diputació de Barcelona ; Ajuntament de Vic.

A càrrec de: Ajuntament de Vic , Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) (Coordinació metodològica, suport tècnic i de continguts)  i Trànsit Projectes (Coordinació i redacció del document)

___________________________________________________________________________________________________________________________________


 

*****