Museums and happiness. The value of participating in museums and the arts

Informe en què s’analitza quin impacte té en la salut i el benestar de les persones el fet de visitar museus i participar en les activitats que s’hi organitzen. L’encarrega l’Arts Council of England a l’economista de la London School of Economics i especialista en mètodes d’avaluació de béns no mercantils, Daniel Fujiwara. L’estudi forma part del Happy Museum Project, que pretén avaluar qualitativament l’experiència de visitar museus i demostrar amb evidències numèriques que la inversió en museus i cultura és fonamental per a la felicitat dels ciutadans. 

Fujiwara assenyala que els estudis sobre l’impacte de la participació en activitats artístiques i culturals acostumen a basar-se en enquestes on els participants especifiquen quin preu pagarien per un bé o servei cultural com assistir a una exposició, per exemple. Afegeix però, que aquest mètode requereix que els enquestats estiguin ben informats i disposin d’un conjunt de preferències ben definides per poder expressar les seves valoracions de manera acurada, unes condicions que, segons l’autor no solen donar-se en aquestes investigacions, i fa que els resultats siguin esbiaixats. Aquest estudi en canvi, es basa en la valoració del benestar que proporciona la participació en cultura i en assignar-li un valor econòmic. Compara també aquests beneficis amb els efectes que té participar en activitats esportives. Així, en termes monetaris, els resultats de l’estudi assenyalen que:

- El valor de visitar museus és de 3,200 lliures per any i persona;

- El valor de participar en les arts és de 1,500 lliures per any i persona;

- El valor d’assistir com a espectador a espectacles és de 2,000 lliures per any i persona;

- El valor de participar en els esports és de 1,500 lliures per any i persona.

L’informe conclou que visitar museus i participar en activitats culturals té un impacte positiu en la felicitat i la salut de les persones i, econòmicament, reporta els mateixos beneficis que participar en activitats esportives. L’autor adverteix, però, que cal prendre aquests resultats amb cautela ja què es pot donar l’efecte causalitat inversa (que el benestar incentivi l’assistència més que l’assistència generi benestar). S’ha detectat que les persones extravertides són més propenses a participar en la cultura, però no queda clar que aquesta característica sigui conseqüència de la seva participació en cultura sinó un tret de la seva personalitat. Fujiwara dona també algunes orientacions sobre com aprofitar millor les inversions en cultura.  

PDF  Museums and happiness. The value of participating in museums and the arts

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris